Advertorial opleider

Advertorial Global Project Performance

Wat is uw rol in project-, programma-en portfoliomanagement?

Als u deze nieuwsbrief leest dan hebt u op de een of andere manier interesse in de ontwikkeling van competenties op het gebied van PMO, project-, programma-of portfoliomanagement.

U bent PMO’er, projectmanager, programmamanager of portfoliomanager. Of u bent als manager of directeur verantwoordelijk voor HR, P&O of een pool van projectmanagers. Wellicht hebt u ook interesse in de ontwikkeling van projectmanagement competenties van teams en teamleden.

Voor al deze doelgroepen levert Global Project Performance geïntegreerde en praktijkgerichte maatwerkoplossingen waaronder training, advies en ondersteuning.

 

 

IPMA, de ICB en IPMA-opleidingen van Keurmerkopleiders: uniek in de wereld!

IPMA is uniek in de wereld met de Individuele Competentie Baseline (ICB), haar certificeringsschema en geaccrediteerde Keurmerkopleiders:

 • De ICB levert een onafhankelijke en objectieve basis om de ontwikkeling van uw individuele vak competenties te plannen, te ondersteunen, te laten bevestigen en certificeren. Methodieken hebben die eigenschap niet.
 • In een IPMA-training leren deelnemers hoe ze in elke projectomgeving de projecten en veranderingen succesvol kunnen organiseren en realiseren in goede samenwerking met betrokken stakeholders:
  • Het maakt niet uit of er wordt gewerkt op basis van methodieken zoals PRINCE2, Projectmatig Creëren, Projectmatig Werken, Agile, LEAN, MSP of MOP.
  • Het maakt ook niet uit hoe hoog de projectmanagementvolwassenheid van de organisatie is. Met name in organisaties waar deze relatief laag is, levert de focus van IPMA op de individuele competentieontwikkeling extra voordelen op ten opzichte van een specifieke methodiek.
  • Het maakt ook niet uit in welke branche of functionele discipline u werkt of in de publieke of private sector. De holistische oriëntatie en aandacht voor cultuur, gedrag en leiderschap helpen om synergie te realiseren in elke projectomgeving.

Kortom, investeren in IPMA-opleidingen en -certificeringen is waardevol voor iedere organisatie die de zelfredzaamheid van mensen en de cohesie in de organisatie wil bevorderen.

PMO en Projectmanagement als vak

De focus van de IPMA-certificeringen is met name gericht op mensen die het vak van project-en verandermanagement vakmatig uitoefenen:

 • Een IPMA-certificaat krijgt u niet cadeau. Om de kennis en begrip te ontwikkelen, is een stevige inzet van deelnemers aan een training vereist. De cursusboeken die als onderlegger worden gebruikt, tellen meer dan 500 pagina’s.
 • Er kunnen geen competenties worden overgeslagen. Om te kunnen slagen voor de examens moet u voor alle competenties uit de ICB aan gedefinieerde eisen voldoen.

De inzet om een officieel IPMA-certificaat te behalen is meer dan de moeite waard voor iedereen die het vak van projectmanagement beroepsmatig uitoefent. Sterker nog, het is een must. Daarom stellen ook steeds meer organisaties eisen aan de mensen die projecten mogen managen. Door dit te doen, wordt de kans op het realiseren van het verwachte projectrendement vergroot.

Maar wat als je een project “erbij doet”, teamlid of stuurgroeplid bent?

Bent u betrokken bij projecten als teamlid? Heeft u een rol in de stuurgroep van een project? Of moet u naast uw dagelijkse functie een project of verandering leiden? Dan is een investering in een IPMA-certificering vaak een (te) grote inspanning:

 • U heeft niet de praktijkervaring om de brug van theorie naar praktijk steeds te slaan.
 • U moet veel leren wat u niet direct gaat gebruiken.
 • U krijgt te maken met een uitgebreide nieuwe vocabulaire (jargon).

Kortom, een grote inspanning voor een beperkte opbrengst, omdat uw betrokkenheid in projecten een bijzaak is in het kader van je dagelijkse kernfunctie. Uw eigen expertisegebied en specialisme waar u van houdt.

Voor leergierige parttime projectmanagers met een HBO-of WO-werk-en denkniveau kan een IPMA D-training nog wel de moeite waard zijn. De materie is zonder meer interessant en draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling en inzicht in de dynamiek van organisaties en veranderinitiatieven.

Praktijkgerichte maatwerktraining voor teamleden, stuurgroepen en parttime projectleiders

Om projecten goed te laten draaien, is het ook nodig dat teamleden (specialisten, gebruikers) en stuurgroepleden hun rol in projecten kennen en goed kunnen uitoefenen. Voor deze doelgroepen ontwikkelen wij praktijkgerichte maatwerktrainingen

Voor de ontwikkeling van deze trainingen maken we gebruik van de ICB als onderlegger zodat alle betrokkenen zich baseren op een gemeenschappelijke basis en uitgangspunten. De duur van deze trainingen kan variëren van een “awareness workshop” van een dagdeel tot een trainingworkshop van één of twee dagen inclusief praktijkondersteuning.

Maakt u zich zorgen over het goed verloop van specifieke projecten?

Zijn er specifieke projecten waarvan u zeker wilt weten dat de managementrandvoorwaarden voor succesvolle realisatie zijn geborgd? Laat dan door ons een project health check of assurance review uitvoeren aan de hand van IPMA’s Project Excellence Baseline. Onze auditors zijn breed geaccrediteerd en hebben uitgebreide ervaring in het stroomlijnen van de belangrijkste projecten van onze klanten.

Hoe groot is de kans dat uw organisatie haar strategische veranderdoelstellingen realiseert?

Het conform plan realiseren en beheersen van een portfolioplanning van projecten en veranderingen in de context van uw strategische doelstellingen en prioriteiten is voor veel organisaties een grote uitdaging. En dat is niet vreemd. Vaak zijn de besturing, het leiderschap en de cultuur met name historisch gestoeld op het ondersteunen van de dagelijkse lijnorganisatie. Het ontwikkelen en borgen van een geïntegreerde besturing van de “business as usual” en de portfolio’s van projectenen veranderingen, vereist een adequate managementvolwassenheid binnen beide dimensies van de organisatie.

Een van onze specialismen is het ontwikkelen van succesvolle projectorganisaties waar mensen graag werken. Om de voorspelbaarheid van organisaties systematisch en duurzaam te vergroten, zetten we een suite van diagnostische oplossingen en veranderinterventies in. We zijn geaccrediteerd voor het uitvoeren van P3M3-assessments. Maar we kunnen ook uit de voeten met OPM3 en De Organisational Competence Baseline (OCB) van IPMA. We hebben ervaring in de publieke en de private sector.

Over de gebruikte beelden in deze advertorial

De beelden in deze advertorial zijn ontleend aan de bouwreizen die we met onze cursisten hebben gemaakt naar de townships van Kaapstad om daar in één week tijd een peuter-of kleuterschool te bouwen. Tijdens deze IPMA-competentietraining “on the job” werken deelnemers met uiteenlopende methodieken, technieken en ontwikkelen ze hun leiderschapsvaardigheden. Dit gebeurt onder meer door projecten voor fondsenwerving om de scholen te bekostigen.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Spreek dan direct met één van onze assessoren. Hebt u behoefte aan onafhankelijk advies? Spreek dan direct met één van onze IPMA-trainers. Zij kunnen u in een gesprek van 15 minuten al een globaal voorstel doen. Wilt u de voorspelbaarheid van uw projecten en portfolio’s duurzaam vergroten? Spreek dan direct met één van onze geaccrediteerde consultants. Bel 030 22 11 987 en laat weten wie u wilt spreken of info@globalprojectperformance.com.

Over Global Project Performance

Doet u zaken met Global Project Performance? Dan weet u dat we gedreven zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van uw organisatie én die van uzelf. Want alleen door deze in samenhang te ontwikkelen, realiseert uw organisatie duurzame prestatieverbetering. Bekijk de website.

Benieuwd welke verschillende niveaus certificaten er zijn?