IPMA PMO - Certificaat

Met het IPMA-PMO-traject leer je jouw eigen functioneren kritisch te beoordelen en doe je theoretische kennis op van alle aspecten binnen dit vakgebied. Een PMO is een verbindend dienstencentrum voor de organisatie zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau.

Prijs
Bekijk de tarieven

Examenduur
2 uur

Wanneer
Bekijk de examenkalender

Toelatingseisen
Geen

Vraagtype
Het examen bestaat uit 40 enkelvoudige meerkeuze
vragen en ongeveer 10-12 samengestelde meerkeuzevragen. 

Cesuur
44 van de 80 punten

Certificaat
Digitaal

Annuleren en/of omboeken
Klik hier voor de voorwaarden

Aanmelden

IPMA PMO

FASES IPMA PMO

Fase 0: Voorbereiding examen

Wij bieden geen opleidingen aan. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA-Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Bekijk ook de slagingspercentages per opleider en tevredenheid.

Bij het examen ontvang je rekenregels zodat je niet alle formules uit je hoofd hoeft te leren. Bij de digitale examens staan deze bij de betreffende vraag. In de Eindtermen ICB4 staat welke stof je moet weten voor het examen.

Bereid je optimaal voor op het examen met de PMO oefenopgaven.

Examengids

Liever een handzaam boekje waarin de competenties, eindtermen, leerdoelen en leerstof op een heldere wijzeaan elkaar zijn gekoppeld en uitgelegd? Bestel dan de Examengids ICB4.

Of download gratis hoofdstuk 1&2.

  Download H1&2

Fase 1: Theorie  Examen

Je start het IPMA-PMO door je aan te melden op de portal. Je sluit af met het examen. Deze bestaat uit twee delen en beslaat in totaal twee uur. Het eerste deel bestaat uit 40 enkelvoudige meerkeuze vragen. Het tweede deel bestaat uit samengestelde meerkeuzevragen. Het is aan jou om je tijd te verdelen tussen de twee onderdelen. Wij adviseren om voor beide onderdelen 60 minuten te nemen. Beide onderdelen wegen voor 50% mee in het behalen van het eindresultaat. Het examen wordt digitaal afgenomen.

Fase 2: Uitslag + certificaat

Je ontvangt binnen drie werkdagen na het afronden van het examen je uitslag. Ben je geslaagd? Dan ontvang je ook het certificaat per e-mail. Het IPMA-PMO-certificaat is vijf jaar geldig en kan daarna, na aantonen van voldoende ervaring, steeds met vijf jaar worden verlengd.

Het IPMA-PMO is (nog) niet opgenomen in de internationale Competence Baseline van IPMA. Er is daarom geen opname in het internationale IPMA-register.

Niet geslaagd? Dan kun je opnieuw examen afleggen. Dit kan maximaal twee keer. De kosten zijn gelijk aan het basistarief. Zie hiervoor onze tarievenlijst

LET OP: Dit examen kunt u boeken tot het einde van het jaar (31-12-2022). Het examen kunt u maken tot 1 maart 2023.
Wilt u liever het nieuwe IPMA-PMO-D examen afleggen?
Klik dan hier voor meer informatie over dit examen.

Interessante pagina's