Groepsaanmelding

Als binnen uw organisatie meerdere medewerkers tegelijk examen willen doen, dan kunt u hen opgeven via een groepsaanmelding. Zo hoeven medewerkers zich niet individueel aan te melden en kan iedereen gegarandeerd tegelijk examen doen. In overleg worden de locatie, datum en het tijdstip afgestemd. Groepsexamens kunnen bij u op kantoor (In Company) of bij ons in Nieuwegein plaatsvinden.

Het voordeel van een groepsexamen bij ons is dat u geen handelingskosten betaalt maar alleen de reguliere examenkosten. Groepsexamens bij ons zijn mogelijk vanaf 6 kandidaten.

U kunt een groepsexamen aanvragen voor:

 • IPMA D
 • IPMA D-agile
 • IPMA C-theorie
 • IPMA PMO

Wilt u toch liever dat uw medewerkers op een zelf te kiezen tijdstip examen doen? Laat uw medewerkers zich dan zelf inschrijven. Ze kunnen dan deelnemen op een van onze reguliere examendata. Als de factuur door de organisatie moet worden betaald, geef dan aan uw medewerkers onderstaande gegevens mee. Deze vullen ze in bij inschrijven:

 

Zakelijke gegevens:

 • Bedrijfsadres
 • Bedrijfspostcode
 • Bedrijfsplaats
 • Optioneel: Kvk-nummer en BTW-nummer

 

Factuurgegevens:

 • Factuurreferentie
 • Factuuradres
 • Ter attentie van
 • Factuurpostcode
 • Factuurplaats
 • Factuurland
 • Bedrijfsnaam op de factuur
 • Factuur e-mailadres

 

Tarieven

De kosten per kandidaat en de eventuele kosten voor uitstel en annulering zijn gelijk aan de kosten voor de reguliere examens.

Bij in company examens rekenen we handelingskosten afhankelijk van het aantal kandidaten. Voor examens bij ons op kantoor gelden geen handelingskosten.

Aantal kandidaten Handelingskosten In Company
11 of meer kandidaten Reiskosten o.b.v. € 0,30 per gereden kilometer gerekend vanaf ons kantoor.
6 tot en met 10 kandidaten € 750,-
Minder dan 6 kandidaten € 1250,-
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

U betaalt het groepstarief voor het daadwerkelijk aantal afgenomen examens op die dag.

 

Tijdsschema

 • 6 weken voor de examendatum moeten de datum en de tijd van het examen gepland zijn (i.v.m. inroostering van de examinatoren). Op dat moment is het aantal examenkandidaten per traject bekend. U ontvangt hiervan een bevestiging met daarbij de voorwaarden voor deelname, het privacy-statement, het examenreglement, de template van het Zelfassessment IPMA D (kandidaten voor het IPMA D examen dienen dit in te vullen, voor C-theorie en PMO hoeft dit niet) en toestemmingsformulieren. Op basis van het aantal opgegeven examenkandidaten wordt de factuur opgesteld.
 • 6 weken voor de examendatum moeten de facturatiegegevens (inclusief opdrachtnummer) aangeleverd zijn.
 • 4 weken voor de examendatum moet het definitieve aantal examenkandidaten incl. traject aangeleverd zijn (per deelnemerslijst). Tot vier weken voor de examendatum is verplaatsing
  kosteloos. Aan het annuleren van een examen zijn te allen tijde kosten verbonden. Zie Uitstel en annulering.
 • 4 weken voor de examendatum moet de locatie van het examen definitief bekend zijn (met routebeschrijving) en de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon ter plaatse.
 • 1 week voor examendatum moeten de Zelfassessments (alleen bij IPMA D examens) en de toestemmingsformulieren in bulk toegestuurd zijn aan IPMA Certificering. In de bevestigingsmail vindt u een voorbeeldbericht over het zelfassessment dat u aan de deelnemers kunt sturen.

Mochten er onverhoopt wijzigingen plaatsvinden in de deelnemers, dan kunt u dit uiterlijk 2 weken voor de examendatum eenmalig doorgeven. Breng hiervoor de wijzigingen aan in de eerder gestuurde deelnemerslijst en stuur deze naar info@ipmacertificeren.nl.

 

Voorwaarden In Company examen

 • De examenruimte moet voldoen aan de door IPMA Certificering Nederland gestelde eisen:
  • Examenkandidaten moeten in alle rust hun examenopgaven kunnen maken. De ruimte waar het examen wordt afgenomen dient daarom goed geïsoleerd te zijn van geluid van buitenaf en de omgeving dient rustig te zijn.
  • De ruimte waarin het examen wordt afgenomen moet voldoen aan alle wettelijke eisen. Hierbij moet gedacht worden aan o.a. ARBO-richtlijnen, brandveiligheid en vluchtwegen.
  • In de ruimte moet goed en voldoende licht aanwezig zijn.
  • De temperatuur in de ruimte dient goed regelbaar te zijn.
  • Er dient voor de surveillant een eigen tafel en stoel aanwezig te zijn.
  • Er dient voor elke examenkandidaat een eigen tafel en stoel aanwezig te zijn.
  • Per tafel zal 1 examenkandidaat plaats nemen; deze dient voldoende arm- en bewegingsruimte te hebben.
  • De tafels dienen in een examenopstelling te staan. Dat wil zeggen in rechte rijen, 1 meter uit elkaar en allen gericht naar de voorkant van de ruimte (“neuzen” dezelfde kant op).
  • De ruimte en de inventaris dient hygiënisch, schoon en geur- en rookvrij te zijn.
 • Het bedrijf cq. de opleider dient ervoor te zorgen dat er voor en tijdens het examen een contactpersoon ter plaatse is, voor eventueel WC-bezoek van de deelnemers of voor eventuele
  vragen en/of afwijkingen.
 • Door het In Company Examen aan te vragen wordt akkoord gegaan met de tarieven en de Algemene voorwaarden van IPMA Certificering.
 • IPMA Certificering verstrekt de uitslag van het examen alleen aan de opleider en/of werkgever als daarvoor toestemming is gegeven door de examenkandidaat voorafgaand aan het examen.

 

Downloads

 

Bestel een groepsexamen