Tarieven – Uitstel en annulering

Voor uitstel en annulering van IPMA examens en assessment gelden verschillende regels en tarieven.

 

Uitstel

De kosten voor het uitstellen van een IPMA examen of –assessment vindt u in onderstaande tabel. De kosten zijn afhankelijk van het traject en het aantal weken tot het geplande examen of assessment. Deze tarieven worden bovenop de reguliere kosten voor het traject gefactureerd.

Uitstel minder dan een week voor het examen is alleen mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld vanwege een medische reden of vanwege het overlijden van een naast familielid. Stuur hiervoor uw reden vergezeld van een medische verklaring, overlijdensadvertentie etc. naar info@ipmacertificeren.nl. In andere gevallen is het niet mogelijk uw examen binnen een week te verzetten.

Uitstellen kan uitsluitend via info@ipmacertificeren.nl onder vermelding van uw huidige examendatum en uw gewenste nieuwe examendatum. Let op: examens kunnen maximaal twee maanden worden uitgesteld en u kunt maximaal twee keer uitstel aanvragen.

 

Huidige tarieven IPMA PMO IPMA D IPMA CTheorie IPMA C – Assessment IPMA B IPMA A
Uitstel > 4 weken vóór examen/assessment 0 0 0 205 305 305
Uitstel 1 – 4 weken vóór examen/assessment 0 155 155 305 455 455
Uitstel < 1 week vóór examen/assessment 155* 155* 155* 305* 455* 455*
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

* Uitstel binnen één week voor het examen is alleen mogelijk na het overleggen van een schriftelijke verklaring van huisarts, overlijdensadvertentie, enzovoort.

 

Annulering

Restitutie voor het annuleren van een IPMA B of A assessment is niet mogelijk. In dat geval dient u het hele traject te betalen. Bij het annuleren van IPMA PMO, D of C meer dan een week voorafgaand aan het examen worden de kosten van het traject verrekend met de kosten zoals weergegeven in onderstaande tabel.

Voorbeelden

  • U heeft zich aangemeld voor het IPMA D-examen en u heeft het verschuldigde bedrag van € 590,- betaald. U wilt annuleren en het examen is over meer dan 4 weken. De kosten hiervan zijn € 105,-. U krijgt in dit voorbeeld dus € 485,- terug.
  • U heeft zich aangemeld voor het IPMA A-traject en u bent toegelaten tot fase 2. U heeft het verschuldigde bedrag van € 2.945,- betaald en u wilt het assessment annuleren. U krijgt in dit voorbeeld geen geld terug.

Bij IPMA D en C is annuleren minder dan een week voor het examen of assessment alleen mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld vanwege een medische reden of vanwege het overlijden van een naast familielid. Stuur hiervoor uw reden vergezeld van een medische verklaring, overlijdensadvertentie etc. naar info@ipmacertificeren.nl. In andere gevallen is restitutie voor het annuleren van IPMA D of C binnen een week voor het examen niet mogelijk. U dient dan de reguliere kosten voor het examen of assessment te betalen. Als u alsnog examen wilt doen, dient u zich opnieuw in te schrijven tegen het reguliere tarief.

 

 Huidige tarieven IPMA PMO IPMA D IPMA CTheorie IPMA C – Assessment IPMA B IPMA A
Annuleren > 4 weken vóór examen/assessment 105 105 105 410 niet mogelijk niet mogelijk
Annuleren 1 – 4 weken vóór examen/assessment 155 155 155 555 niet mogelijk niet mogelijk
Annuleren < 1 week vóór examen/assessment 155* 155* 155* 560* niet mogelijk niet mogelijk
Annuleren hercertificering 75 75 Geen hercertificering mogelijk 265 320 370
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

* Annuleren van de IPMA PMO, D en C theorie-examens en het C assessment binnen één week voor het examen is alleen mogelijk na het overleggen van een schriftelijke verklaring van huisarts, overlijdensadvertentie, enzovoort.

 

Terug naar hoofdpagina Tarieven