IPMA D-agile

IPMA D-agile is de certificering voor de beginnende agile professional, of de wat meer ervaren professional met behoefte aan theoretische onderbouwing. Gedurende het IPMA D-traject vergaart u theoretisch kennis op alle gebieden van agile werken. Ook zult u kritisch uw eigen functioneren leren beoordelen. IPMA-D bestaat uit een Zelfassessment en een theorie-examen. Bij een positief resultaat ontvangt u het internationaal erkende IPMA-D-certificaat en bent u gerechtigd de titel IPMA® Level D – Certified Agile Associate te voeren.

Het traject is voorlopig alleen in het Nederlands beschikbaar.

 

Zelfassessment

Voor het examen dient u een Zelfassessment in te vullen. Hierin scoort u zichzelf met een cijfer 1-10 op de competentie elementen van de ICB4. Het Zelfassessment dient als reflectie op uw functioneren binnen projecten. Het is bedoeld om de beginnend agile professional, welke zich IPMA D wil laten certificeren, bewust met het vak bezig te laten zijn. Er is geen goed of fout en uw antwoorden tellen niet mee in de beoordeling. Het Zelfassessment is een internationale verplichting en dient minimaal 2 weken voor het examen te worden ingeleverd. U vult het Zelfassessment in na aanmelding op de portal.

 

Examen

Het theorie-examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen en duurt in totaal 3 uur. Het eerste deel bestaat uit 45 meerkeuzevragen met een tijdsindicatie van 1 uur. Het tweede deel bevat open vragen met een tijdsindicatie van 2 uur. De open vragen bevatten casussen waarin we toetsen of u de theorie en agile mindset kunt toepassen.

Bij aanvang van het examen krijgt u van ons een exemplaar van de:

Deze worden na afloop ingeleverd. Niet toegestaan zijn eigen aantekeningen, trainingsmateriaal, uw eigen Referentie Gids of Agile eindtermen en andere bronnen dan bovenstaande.

Om u optimaal voor te bereiden kunt u de oefenopgaven en de Agile eindtermen downloaden. In de IPMA Referentie Gids ICB4 in een Agile Omgeving zijn per competentie de mindset, kennis, vaardigheden en KCI’s op een heldere wijze aan elkaar zijn gekoppeld en uitgelegd. We raden aan om de gids te bestellen omdat u die nodig bij het maken van de oefenopgaven en in voorbereiding op het examen. De eerste 2 hoofdstukken kunt u kosteloos downloaden zodat u direct kunt beginnen.

U legt het examen af via de portal met een van onze computers. Benieuwd hoe het werkt? Na inschrijving staat er een oefenomgeving voor u klaar.

Wij bieden geen opleidingen aan. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Slagingspercentages per opleider en tevredenheid vindt u op onze pagina slagingspercentages en tevredenheid.

 

Toelatingseisen

Voor IPMA D zijn er geen toelatingseisen. Enige werkervaring in een agile omgeving is echter wenselijk. Wel dient u het Zelfassessment IPMA D in te vullen, dit kan na aanmelding op de portal.

Het traject dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond, inclusief eventuele herexamen(s).

 

Certificaat, verlengen en register

Wij doen ons uiterste best om uw examen zo snel mogelijk na te kijken. U ontvangt na maximaal 4 weken de uitslag (en indien u slaagt het certificaat) per e-mail. Met het IPMA D certificaat bent u gerechtigd de titel  IPMA® Level D – Certified Agile Associate te voeren. Het IPMA-D certificaat is vijf jaar geldig en kan daarna -na aantonen van voldoende ervaring- steeds met vijf jaar worden verlengd.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het Internationale IPMA-register. Wij updaten het register maandelijks.

 

Overige informatie en aanmelden

Om examen af te leggen maakt u eenmalig een account aan op onze portal. Vervolgens schrijft u zich in voor IPMA D-agile en kunt u een examendatum kiezen en uw Zelfassessment invullen. Examen afleggen kan elke maand van 12.30 – 15.30 op ons kantoor in Nieuwegein.

De kosten voor het IPMA D-agile examen bedragen € 600 excl. BTW. Meer informatie vindt u op data en tarieven.

 

Downloads