Hercertificering

IPMA-certificaten zijn 5 jaar geldig. Daarna kunt u uw certificaat telkens met 5 jaar verlengen. Hercertificeren is eenvoudiger en goedkoper dan het hele traject opnieuw afleggen. U dient alleen aan te tonen dat u in de afgelopen 5 jaar uw ervaring op peil heeft gehouden. U hoeft niet opnieuw een examen of assessment af te leggen. Hercertificeren is mogelijk voor IPMA A t/m D, PMO en Agile Leadership. Alleen het verlengen van het deelcertificaat C-theorie is niet mogelijk. In plaats daarvan kunt u wel een IPMA-D certificaat aanvragen met een geldig C-theoriecertificaat.

Wij doen ons uiterste best om kandidaten met een aflopend certificaat te benaderen om te hercertificeren. Tijdig hercertificeren blijft echter de eindverantwoordelijkheid van kandidaten. Weten wanneer uw certificaat verloopt? Raadpleeg het internationale register (opent in nieuw venster).

 

Hercertificering IPMA D

Wilt u hercertificeren voor IPMA D? U vindt alle informatie op de aparte pagina: Hercertificeren IPMA-D.

 

Hercertificering IPMA PMO

Wilt u hercertificeren voor IPMA PMO? U vindt alle informatie op de aparte pagina: Hercertificeren IPMA-PMO.

 

Hercertificering IPMA A, B en C

Bent u sinds uw vorige certificering werkzaam geweest als project-, programma en/of portfoliomanager? Dan is dit het moment om u in te schrijven voor hercertificering. Op IPMA A en B niveau kunt u hercertificeren met project,- programma- en portfolio ervaring. Voor IPMA C is alleen hercertificering op projectmanagement mogelijk. Om in aanmerking te komen dient u te voldoen aan twee eisen:

 

IPMA A en B project, programma, portfolio

De eisen bij hercertificering A en B (zowel voor project-, programma- als portfoliomanagement) zijn:
a) Aantonen van minimaal 30 maanden praktijkervaring in het leiden van projecten, resp. programma’s of portfolio’s, sinds de datum van de laatste (her-)certificering.
Minimaal de helft van deze 30 maanden (dus 15 maanden of meer) dient u ervaring aan te tonen op het te hercertificeren niveau en in het te hercertificeren domein (domein is projectmanagement, programmamanagement of portfoliomanagement); de overige ervaring mag op maximaal één niveau lager en/of eventueel in andere domeinen.
b) Aantonen van minimaal 175 uur (35 uur/jaar) ‘overige projectmanagement-gerelateerde ervaring’ (OPG-ervaring) sinds de datum van de laatste (her-)certificering.

Wij gaan er daarbij van uit dat u in die 30 maanden of meer ongeveer de helft van uw werktijd aan projecten heeft besteed, d.i. plm. 2200 uur of meer. U dient dit aan te tonen door het opnemen van voldoende projecten waaruit dit blijkt; dan wel (bij 8. Eventuele aanvullende toelichtingen of opmerkingen) aan te geven waarom u dit niet aan kunt tonen.

Het is niet toegestaan om te hercertificeren op een ander niveau. Dus iemand met IPMA B kan bijvoorbeeld niet hercertificeren op IPMA C. Maar het is voor gecertificeerden op IPMA A- of B-niveau wel toegestaan te hercertificeren in een ander domein. Dus een IPMA B-projectmanager mag ervoor kiezen, mits aan de eisen voldaan wordt, bijvoorbeeld te hercertificeren als IPMA B-programmamanager. Zie voor de eisen indien u dat wenst de Toelichting Hercertificering programma-, portfolio- (project-)management IPMA A en B (ICB4).

 

IPMA C

De eisen bij hercertificering C (projectmanagement) zijn:
a) Aantonen van minimaal 30 maanden in het leiden van (deel-)projecten op C-niveau (of hoger) sinds de datum van de laatste (her-)certificering.
b) Aantonen van minimaal 175 uur (35 uur/jaar) ‘overige projectmanagement-gerelateerde ervaring’ (OPG-ervaring) sinds de datum van de laatste (her-)certificering.
Wij gaan er daarbij van uit dat u in die 30 maanden of meer minimaal eenderde van uw werktijd aan projecten heeft besteed, d.i. plm. 1500 uur of meer.

 

Voorbeelden:
 • U wil hercertificeren op IPMA C-projectmanagement. Dan dient u minimaal 30 maanden ervaring aan te tonen met het leiden van projecten met een complexiteit op IPMA C-niveau (of hoger) (complexiteitsscore ≥ 16). Projecten die niet aan alle C-eisen (bijv. qua maanden, uren, medewerkers of complexiteit) voldoen tellen niet mee voor uw ervaring.
 • U wil hercertificeren op IPMA B-projectmanagement. Dan dient u minimaal 30 maanden ervaring aan te tonen met het leiden van projecten. Minimaal 15 maanden daarvan dienen projecten te zijn met een complexiteit op IPMA B-niveau of hoger (complexiteitsscore ≥ 25) en de resterende ervaring (tot een totaal van ≥ 30 maanden) dient minimaal op IPMA C-niveau te zijn geweest (complexiteitsscore ≥ 16).

 

Continuous Professional Development (CPD) Voorheen: Overige projectmanagement-gerelateerde ervaring (OPG)

Continuous Professional Development (CPD) omvat activiteiten waarmee u uw project-, programma-, portfoliomanagement en/of agile vaardigheden op peil heeft gehouden. Hieronder vallen:

 • het volgen van opleidingen, trainingen en cursussen
 • het bijwonen van congressen, seminars, lezingen etc.
 • het geven van opleidingen, trainingen en cursussen
 • het spreken op congressen, seminars en lezingen
 • het schrijven van artikelen of boeken
 • het adviseren van project-, programma- en/of portfoliomanagers en/of organisaties over projecten,
  programma’s en/of portfolio’s en/of project-, programma- of portfoliomanagement
 • het uitvoeren van assessments op projecten, programma’s en/of portfolio’s
 • het begeleiden en beoordelen van project-, programma- en/of portfoliomanagers.
 • het volgen van activiteiten via IPMA connect (opent in nieuw tabblad). Dit is het platform van IPMA-NL met diverse interessante bijeenkomsten over het vakgebied.

Alle activiteiten dienen een directe relatie te hebben tot het vakgebied project-, programma-, portfoliomanagement of agile. Daarnaast levert het lidmaatschap van IPMA-NL (of een IPMA-zusterorganisatie) 15 uur OPG-ervaring op per heel jaar dat u lid bent. Dit onderdeel heette tot september 2020: Overige projectmanagement-gerelateerde ervaring (OPG). Inhoudelijk is het onveranderd.

 

Ervaring in andere rollen

(Alléén) Indien u niet aan het minimum aantal ervaringsmaanden komt omdat u bijvoorbeeld tijdelijk een andere functie heeft vervuld, kunt u een verzoek indienen om deze andere ervaring ook mee te laten tellen. Zie pagina 4 en 5 van de toelichting.

 

IPMA B en C agile

De eisen bij hercertificering IPMA-B en -C voor alle domeinen zijn:

 • Minimaal 30 maanden ervaring in het betreffende domein van (her)certificering.
  • Minimaal de helft van deze 30 maanden – 15 maanden of meer – ervaring op het te hercertificeren niveau én domein
  • de overige ervaring mag op maximaal één niveau lager en/of eventueel in andere domeinen.
 • Minimaal 175 uur – oftewel 35 uur per jaar – overige projectmanagement of Agile Leadership gerelateerde ervaring (OPG) na de datum van de laatste (her)certificering.
 • De complexiteitsscore voor IPMA-B dient > 25 te zijn.
 • De complexiteitsscore voor IPMA-C dient > 16 te zijn.

 

Hercertificeren in 2 simpele stappen

Hercertificeren is heel eenvoudig. U hoeft niet opnieuw examen te doen maar slechts aan te tonen dat u uw vaardigheden op peil heeft gehouden.
Hercertificeren gaat in 2 simpele stappen:

1. U meldt zich aan via de aanmeldpagina. Vervolgens maakt u een account aan en schrijft u zich in voor de gewenste hercertificering.
2. U levert uw Hercertificeringsdocument in. In het document geeft u uw opleiding, werkervaring en uw projectgerelateerde activiteiten op waarmee u aantoont uw vaardigheden op peil te hebben gehouden.

Na inleveren controleren wij uw document. Via uw account nodigt u uw manager en opdrachtgever uit voor een referentenonderzoek. Dit betreft 8 korte vragen per mail en is maximaal 10 minuten werk. Vervolgens vindt er een eindbeoordeling plaats door een van onze assessoren. Bij een positieve uitslag ontvangt u een nieuw certificaat en wordt u opnieuw opgenomen in het internationale register.

 

Kosten

Aan hercertificeren zijn kosten verbonden, u vindt ze op de pagina tarieven.

 

Downloads

Hier kunt u het hercertificeringsdocument en bijbehorende toelichting downloaden. Er is een versie voor projectmanagement en versie voor project, programma en portfoliomanagement.

 

IPMA-A, -B en C-projectmanagement

 

IPMA-A en B-programma- en portfoliomanagement

 

IPMA-B en C agile

 


 

Nieuw: IPMA Agile Leadership

Heeft u afgelopen jaren gewerkt in een agile-omgeving? Dan is Agile Leadership wellicht voor u interessant. IPMA biedt agile certificeringen voor IPMA B, C en D.