Fasen van het traject

Het traject IPMA B-programmamanagement bestaat uit 4 fasen:

 

Fase 1: Inleveren 3 documenten

  • Ervaringsdocument
  • Managementsamenvatting
  • Zelfassessment

Fase 2: Theorie-examen (mondeling of schriftelijk)

Fase 3: Rapport

Fase 4: Assessmentinterview

 

Het gehele traject (inclusief eventuele herhaalstappen) dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond.

Voor IPMA B-programmamanagement dienen vier documenten te worden ingeleverd. De sjablonen vindt u hieronder bij het betreffende onderdeel. Gebruik bij het opstellen de Toelichting invulinstructie.

 

Fase 1: Inleveren 3 documenten

U start met het inleveren van het Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment. Er vinden twee beoordelingen plaats. Na inleveren controleren we uw ingezonden document op de toelatingseisen. Als de drie documenten zijn ingeleverd en goedgekeurd vindt er een eindbeoordeling plaats door twee assessoren.

 

Ervaringsdocument

In het Ervaringsdocument omschrijft u uw opleidingen, cursussen en werkervaring. Verder geeft u vier referenten die betrokken zijn geweest bij uw projecten. Tot slot beschrijft u de programma’s waarmee u aantoont aan de toelatingseisen te voldoen, en geeft u het complexiteitsniveau van elk van deze programma’s aan. Na inleveren beoordelen wij uw document op volledigheid en toelatingseisen. Gebruik het sjabloon Ervaringsdocument

 

Managementsamenvatting

In de Managementsamenvatting geeft u achtergrondinformatie over de organisatie waar u projecten uitvoert en geeft u een beschrijving over de programma’s die u in het ervaringsdocument heeft ingevuld. De documenten dienen uiterlijk 6 weken voor de assessmentdatum te worden ingeleverd. Gebruik het sjabloon Managementsamenvatting.

 

Zelfassessment

In het Zelfassessment geeft u per competentie uw scores op kennis, vaardigheid en ervaring. Bij elke competentie geeft u een praktijkvoorbeeld van uw ervaring. Gebruik het sjabloon Zelfassessment.

 

Eindbeoordeling fase 1

Nadat uw 3 documenten positief zijn beoordeeld op de ingangseisen voor IPMA level B, vindt er een eindbeoordeling plaats door twee assessoren. Zij bepalen of u door mag naar fase 2. U ontvangt binnen 3 weken de uitslag en eventuele feedback voor uw verdere traject. Bij een positieve uitslag kunt u verder naar fase 2.

 

Theorie-examen (mondeling of schriftelijk)

Let op: Om de toegankelijkheid voor kandidaten te vergroten wordt per 1 april 2018 het schriftelijk examen voor IPMA B (voor de domeinen Project- Programma- en Portfoliomanagement) vervangen door een mondeling examen. Dit biedt meer ruimte voor toelichting en reflectie en betere aansluiting op het assessmentinterview. Voor kandidaten die toch liever een schriftelijk examen afleggen bieden we uiteraard een overgangsperiode.
 

Theorie-examen mondeling

Het mondeling examen zal plaatsvinden voorafgaand aan het interview. Zo hoeft u dus maar een keer naar ons kantoor in Nieuwegein te komen.
 

Theorie-examen schriftelijk

Gedurende de overgangsperiode kunt u ervoor kiezen om schriftelijk theorie-examen af te leggen. U kunt een gewenste datum kiezen in de portal. De beschikbare data vindt u op de pagina Data.

In tegenstelling tot onze andere toetsen is het B-theorie ICB4 examen een open boek examen. Dit houdt in dat het is toegestaan de ICB4, studieboeken op basis van de ICB4 en de ICB4 examengids te raadplegen tijdens het examen.  Niet toegestaan zijn computers, tablets of mobiele telefoons. In de Eindtermen en in de Examengids vindt u precies wat u moet weten voor het examen.

Om u optimaal voor te bereiden bieden wij oefenopgaven aan:

Oefenopgaven IPMA B-programma theorie

Antwoorden oefenopgaven IPMA B programma theorie

 

U krijgt bij het examen rekenregels (.pdf) zodat u niet alle formules uit uw hoofd hoeft te leren. Bij een positief resultaat kunt u verder met fase 3. Indien u onvoldoende scoort kunt u herexamen afleggen. Hier zijn kosten aan verbonden.

 

Referentenonderzoek

Na het behalen van uw theorie-examen kunt u via de portal uw referenten uitnodigen en feedback te geven. In het referentenonderzoek wordt u door vier personen beoordeeld op uw functioneren, middels een zestal open vragen en een gesloten vraag. De beoordelaars zijn de opdrachtgever, de leidinggevende en twee teamleden. Alle beoordelaars krijgen dezelfde vragen voorgelegd om een goede vergelijking te kunnen maken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt tijdens het assessment.

Het referentenonderzoek geeft aanvullende informatie aan de assessoren over hoe uw omgeving aankijkt tegen uw functioneren als projectmanager. De beoordelingen van de opdrachtgever en de leidinggevende worden voorafgaand aan het assessment aan u ter beschikking gesteld. Wegens de afhankelijkheidsrelatie van de twee teamleden met de kandidaat is het commentaar van hen vertrouwelijk en wordt dit alleen aan de assessoren ter hand gesteld.

 

Fase 3: Rapport

In het rapport geeft u een uitgebreide beschrijving van uw programma. U beschrijft de achtergrond, uitdagingen en een terugblik op uw functioneren. Het rapport heeft een voorgeschreven structuur. U gebruikt hiervoor het sjabloon Rapport IPMA A en B. In de Toelichting invulinstructie leest u precies wat u dient te vermelden.

 

Fase 4: Assessment

Het assessment is een interview van twee uur met twee assessoren. In onderling overleg wordt een datum en tijdstip vastgesteld. Uw competenties worden getoetst aan de hand van de ingeleverde documentatie.

 

Wij verzoeken u onderstaande documentatie mee te nemen naar het assessment:

  • Een document waarin het programma beschreven wordt; een programmaplan, programmamanagementplan, plan van aanpak, projectinitiatiedocument (PID) of offerte.
  • Een document waarin staat hoe u met de risico’s en onzekerheden van het project omgaat; een risicoregister, risico en kansenlijst, risicologboek, issuelogboek, risicodatabase, etc.
  • Een document waarin staat hoe u met wijzigingen omgaat; een wijzigingenlijst, VtW-database, wijzigingslogboek, wijzigingsvoorstellendossier, etc.
  • Documentatie welke aantoont hoe de besluitvorming in en over uw programma verliep; verslagen van stuurgroepoverleg, programmamanagementoverleg, overleg met de opdrachtgever, bestuurlijk overleg, etc.
  • Documentatie waarin staat hoe u het programma heeft afgesloten; eindrapport, evaluatie, dechargeverklaring, leerpuntenrapport, afsluitende rapportage, etc.

De assessoren kunnen aanvullende documentatie verzoeken, afhankelijk van de inhoud van uw Managementsamenvatting en Rapport. Alle informatie wordt door IPMA Certificering en de assessoren vertrouwelijk behandeld. Alle assessoren hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mocht geheimhouding toch een probleem zijn neem dan contact met ons op.

Het meenemen van documentatie is geen verplichting, maar helpt u bij de onderbouwing van uw projectmanagementervaring. Het niet kunnen overhandigen van documentatie leidt niet tot afwijzing. Het ontbreken van enige vorm van onderbouwing van uw ervaring kan wel leiden tot een afwijzing.

Voorafgaand aan het interview ontvangt u de feedback van uw opdrachtgever en manager. Wegens de mogelijke afhankelijkheidsrelatie met u is de feedback van uw teamleden vertrouwelijk en wordt deze alleen aan de assessoren ter hand gesteld.

 

Documentatie

[ddownload_list categories=”icb4-ipma-b-programmamanagement”]

 

Terug naar B-programmamanagement