IPMA B – Projectmanagement – Toelatingseisen

Als toelatingseis voor IPMA B Projectmanagement wordt het 8-5-3 principe gehanteerd.

 • In de afgelopen 8 jaar dient u 5 jaar (60 maanden) projectmanagementervaring te hebben opgedaan.
  • Hiervan is minimaal 3 jaar (36 maanden) op IPMA B-niveau. De rest mag op IPMA-C-niveau. Let wel: Indien u in een periode meerdere projecten leidde, dan tellen deze maanden niet dubbel.
 • In totaal moet u minimaal 4.400 uur als projectmanager aan projecten hebben besteed.
  • Hiervan is minimaal 2.500 uur op IPMA-B-niveau. De rest mag op C-niveau.
 • Het gehele traject dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond, inclusief het overdoen van fasen indien nodig.

 

Richtlijnen voor een IPMA-B en C-project

Een IPMA-B-project moet een zelfstandig project zijn. Een IPMA-C-project mag ook een deelproject van zijn van een groter project. De complexiteit van een project wordt bepaald door een groot aantal factoren. De cijfermatige factoren zijn in onderstaande tabel weergegeven. Voor IPMA-B projecten hebben de getallen het karakter van een richtlijn. De interpretatie ervan verschilt per sector. Indien u één of meerdere projecten wilt laten meetellen voor IPMA-B ondanks dat deze niet aan alle criteria voldoen, dan kunt u de projecten opvoeren en achterin het Ervaringsdocument redenen opgeven waarom u vindt dat het een B-waardig project betreft. Het is aan IPMA Certificering om te beoordelen of de motivatie valide is.

 

Cijfermatige factoren van complexiteit Minimumeisen IPMA C Criteria IPMA B
Periode dat u verantwoordelijk projectmanager was ≥ 3 maanden ≥ 9 maanden
Geplande doorlooptijd van het project ≥ 3 maanden ≥ 9 maanden
Werkelijke doorlooptijd ≥ 3 maanden ≥ 9 maanden
Aantal mensen (direct en indirect) aangestuurd ≥ 5 ≥ 10
Aantal uren van de door u (direct en indirect) aangestuurde mensen ≥ 1100 ≥ 6250
Aantal uren als projectmanager aan het project besteed ≥ 200 ≥ 700
Aantal belanghebbende partijen > 4 ≥ 8

Bij IPMA B is de complexiteit van projecten van cruciaal belang voor toelating tot de tweede fase van het traject (meer over de fasen). De complexiteit van projecten is de factor die het grootste onderscheid vormt tussen IPMA C en IPMA B. In het Ervaringsdocument geeft u de complexiteit van uw projecten aan.

 

Ervaring van langer geleden

De situatie kan zich voordoen dat u in de laatste 8 jaar niet voldoende maanden ervaring kunt aantonen, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk een andere functie heeft vervuld, maar u in de periode daarvoor wél voldoende ervaring heeft opgebouwd. In dergelijke gevallen is het wellicht mogelijk ervaring van 9 t/m 12 jaar geleden mee te laten tellen om aan de ervaringseis te kunnen voldoen. Het aantal maanden van deze projecten tellen dan voor de helft mee. U kunt dit aangeven in het Ervaringsdocument. U dient een toelichting te geven waarom u oudere projecten wilt laten meetellen. Het is aan IPMA Certificering om te beoordelen of deze omstandigheden valide zijn.

 

Er zijn enkele eisen aan het project dat u beschrijft in het in het projectrapport:

 • Het project dient op het moment van aanmelding reeds te zijn afgerond.
 • U was projectmanager van dit project van begin tot eind.*
 • Het grootste gedeelte van het project vond in de afgelopen zes jaar plaats.
 • Alle competenties kunt u aantonen aan de hand van dit project.

* Indien u niet de projectmanager van het gehele project was, dan moet u een relevant deel van het project hebben geleid. Met andere woorden; u was projectmanager vanaf de start tot oplevering van een projectproduct of dienst. Het merendeel van de gevraagde competenties kunt u aantonen met dit (deel)project. Wisselde uw rol als projectmanager gedurende het project, dan dient u per fase uw taken en bevoegdheden te omschrijven en het aantal medewerkers waaraan u leiding gaf.

 

Terug naar hoofdpagina IPMA B-projectmanagement