Fasen van het traject

Het traject IPMA C-assessment bestaat uit de volgende fasen:

  • Ervaringsdocument
  • Managementsamenvatting
  • Zelfassessment
  • Referentenonderzoek
  • Interview

 

Voor IPMA C-assessment dienen drie documenten te worden ingeleverd. De sjablonen vindt u hieronder bij het betreffende onderdeel. Gebruik bij het opstellen de Toelichting invulinstructie (pdf).

 

Ervaringsdocument

U start met het inleveren van het Ervaringsdocument en het uitnodigen van uw referenten.  In het Ervaringsdocument omschrijft u uw opleidingen, cursussen en werkervaring. Verder geeft u vier referenten op die betrokken zijn geweest bij uw projecten. Tot slot beschrijft u de projecten waarmee u aantoont aan de ervaringseisen voor IPMA level C te voldoen, en geeft u het complexiteitsniveau van elk van deze projecten aan. Gebruik voor het opstellen het sjabloon Ervaringsdocument (.doc). Wij controleren uw document op de toelatingseisen. Nadat u bericht heeft ontvangen dat uw document is goedgekeurd kunt u uw interview plannen en uw Managementsamenvatting en Zelfassessment inleveren. Lever beide documenten uiterlijk 4 weken voor het interview in.

 

Managementsamenvatting

In de Managementsamenvatting geeft u achtergrondinformatie over de organisatie waar u projecten uitvoert en geeft u een beschrijving over de projecten 1, 2 en 3 die u in het Ervaringsdocument heeft ingevuld. Indien u één of twee projecten heeft beschreven in het Ervaringsdocument beschrijft u alleen die. Het Zelfassessment en de managementsamenvatting dienen uiterlijk 4 weken voor de interviewdatum te worden ingeleverd. Gebruik voor het opstellen het sjabloon Managementsamenvatting (.doc)

 

Zelfassessment

In het Zelfassessment geeft u per competentie uw scores op kennis, vaardigheid en ervaring. Bij elke competentie geeft u een praktijkvoorbeeld van uw ervaring. Gebruik voor het opstellen het sjabloon Zelfassessment (.doc)

 

Referentenonderzoek

In het referentenonderzoek wordt u door vier personen beoordeeld op uw functioneren, middels een zestal open vragen en een gesloten vraag. De beoordelaars zijn de opdrachtgever, de leidinggevende en twee teamleden. Alle beoordelaars krijgen dezelfde vragen voorgelegd om een goede vergelijking te kunnen maken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt tijdens het assessment.

Het referentenonderzoek geeft aanvullende informatie aan de assessoren over hoe uw omgeving aankijkt tegen uw functioneren als projectmanager. De beoordelingen van de opdrachtgever en de leidinggevende worden voorafgaand aan het assessment aan u ter beschikking gesteld. Wegens de afhankelijkheidsrelatie van de twee teamleden met de kandidaat is het commentaar van hen vertrouwelijk en wordt dit alleen aan de assessoren ter hand gesteld. Zorg dat uw Referentenonderzoek 4 weken voor uw interview compleet is.

 

Interview

Het afsluitende onderdeel is een interview van 90 minuten met twee assessoren. Uw competenties worden getoetst aan de hand van uw ingeleverde documenten. U kunt na goedkeuring van uw Ervaringsdocument via de portal een datum kiezen. Ongeveer 3 weken vooraf ontvangt u een uitnodiging met de aanvangstijd van uw interview, de feedback van uw referenten en de namen van uw assessoren.

 

Documentatie:

Wij verzoeken u onderstaande documentatie over uw referentieproject mee te nemen:

   • Een document waarin het project beschreven wordt; een projectplan, projectmanagementplan, plan van aanpak, projectinitiatiedocument (PID) of offerte.
   • Een document waarin staat hoe u met de risico’s en onzekerheden van het project omgaat; een risicoregister, risico en kansenlijst, risicologboek, issuelogboek, risicodatabase, etc.
   • Een document waarin staat hoe u met wijzigingen omgaat; een wijzigingenlijst, VtW-database, wijzigingslogboek, wijzigingsvoorstellendossier, etc.
   • Documentatie welke aantoont hoe de besluitvorming in en over uw project verliep; verslagen van stuurgroepoverleg, projectmanagementoverleg, overleg met de opdrachtgever, bestuurlijk overleg, etc.
   • Documentatie waarin staat hoe u het project hebt afgesloten; projecteindrapport, projectevaluatie, dechargeverklaring, leerpuntenrapport, afsluitende rapportage, etc.

De assessoren kunnen aanvullende documentatie verzoeken, afhankelijk van de inhoud van uw Managementsamenvatting. Alle informatie wordt door IPMA Certificering en de assessoren vertrouwelijk behandeld. Alle assessoren hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mocht geheimhouding toch een probleem zijn neem dan contact met ons op.

Het meenemen van documentatie is geen verplichting, maar helpt u bij de onderbouwing van uw projectmanagementervaring. Het niet kunnen overhandigen van documentatie leidt niet tot afwijzing. Het ontbreken van enige vorm van onderbouwing van uw ervaring kan wel leiden tot een afwijzing. U kunt de documentatie zowel op papier als digitaal meenemen, als deze maar inzichtelijk is.

 

“Fijn, open en prettig. Gesprek met een lach, wat mij de mogelijkheid heeft gegeven om openlijk te vertellen.”

 

Deadlines

Het IPMA C traject (inclusief het IPMA-C-theorie en eventuele herhaalstappen) dient binnen 18 maanden na behalen van IPMA C-theorie te zijn afgerond. De inschrijving voor het interview sluit 4 weken vooraf. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, daarom raden we aan ruim van te voren in te schrijven. U kunt een datum plannen nadat uw Ervaringsdocument is goedgekeurd. De Managementsamenvatting en het Zelfassessment dienen minimaal 4 weken voor het interview te zijn ingeleverd. Zorg dat uw Referentenonderzoek 4 weken vooraf compleet is.

 

Terug naar hoofdpagina IPMA C-assessment