IPMA C – Deelcertificaat theorie

Het IPMA C-theorie certificaat is het eerste deel van het IPMA level C traject. In dit deel vergaart u brede theoretische kennis op alle gebieden van projectmanagement. Na behalen van het examen ontvangt u het deelcertificaat IPMA C-theorie en kunt u starten met C-assessment.

 

Toelatingseisen

Voor IPMA C theorie zijn er geen toelatingseisen. IPMA C-assessment kent wel toelatingseisen. Omdat het theoriecertificaat 18 maanden geldig is vanaf examendatum, dient u binnen deze periode aan de eisen te voldoen om in aanmerking te komen voor het volledige IPMA C-certificaat. Voor kandidaten die een C-theoriecertificaat hebben met een geldigheid van 2 jaar geldt dit niet en is de geldigheid zoals vermeld op het certificaat leidend. Het theoriecertificaat is 18 maanden geldig vanaf uw examen. Meer informatie vindt u op toelatingseisen C-assessment.

Om het volledige IPMA C-certificaat te behalen schrijft u zich na behalen van het theorie-certificaat in voor C-assessment.

 

Examen

Het examen duurt 3 uur en bestaat uit korte casussen en open vragen. Om u optimaal voor te bereiden op het examen kunt u oefenopgaven downloaden (.pdf):

C-theorie oefenopgaven

C-theorie antwoorden

 

U legt het examen af via de portal met een van onze computers. Benieuwd hoe het werkt? Na inschrijving staat er een oefenomgeving voor u klaar.

U krijgt bij het examen rekenregels (.pdf) zodat u niet alle formules uit uw hoofd hoeft te leren. Bij de digitale examens staan deze bij de betreffende vraag. In de Eindtermen ICB4 (.pdf) staat welke stof men moet weten voor het examen.

Liever een handzaam boekje waarin de competenties, eindtermen, leerdoelen en leerstof op een heldere wijze aan elkaar zijn gekoppeld en uitgelegd? Bestel dan de Examengids ICB4. U kunt de gids ook bij aanmelden bestellen.

Wij bieden geen opleidingen aan. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Slagingspercentages per opleider en tevredenheid vindt u op onze pagina slagingspercentages en tevredenheid.

 

Certificaat

Wij doen ons uiterste best om uw examen zo snel mogelijk na te kijken. U ontvangt na maximaal 4 weken de uitslag (en indien u slaagt het certificaat) per e-mail. Het theoriecertificaat is 18 maanden geldig. Haal binnen deze periode uw C-assessment om het volledige certificaat te verkrijgen. Het theoriecertificaat is geen onderdeel van het register van IPMA-International. U wordt hierin opgenomen na behalen van het C-assessment.

 

Overige informatie en aanmelden

Examen afleggen kan om de week op donderdag van 12.30 – 15.30 op ons kantoor in Nieuwegein. De kosten voor het examen bedragen € 800 excl. BTW. Meer informatie vindt u op data en tarieven. Voor kandidaten met dyslexie wordt 30 minuten extra tijd toegevoegd aan de bestaande examentijd.

Om examen af te leggen maakt u eenmalig een account aan op onze portal. Vervolgens schrijft u zich in voor het traject IPMA C-theorie en kunt u een examendatum kiezen.

 

C-assessment

Na het behalen van het theoriecertificaat kunt u verder met het praktijkgedeelte: IPMA C-assessment.

 

IPMA-D certificaat aanvragen

Na behalen van het IPMA-C theoriecertificaat kunt u verder met C-assessment. Mocht u hiervan afzien, overweeg dan om het IPMA-D certificaat aan te vragen. Het IPMA-D certificaat is een volledig certificaat dat 5 jaar geldig is en daarna verlengd kan worden. Het is een internationaal erkend certificaat dat wordt opgenomen in het internationale IPMA-register. Uw IPMA-C theoriecertificaat blijft gewoon geldig. Meer informatie.