Hercertificeren IPMA-PMO

Het IPMA-PMO-certificaat is 5 jaar geldig. Daarna kunt u uw certificaat met 5 jaar verlengen. Hercertificeren is heel eenvoudig. U toont aan dat u sinds uw certificering uw ervaring op peil heeft gehouden. Opnieuw examen afleggen is niet nodig.

 

Ervaring

Om in aanmerking te komen voor een hercertificering IPMA-PMO moet u aantonen dat u in de 5 jaar na uw vorige (her)certificering minimaal 175 uur heeft deelgenomen aan activiteiten waarmee u uw PMO en project(management)vaardigheden op peil heeft gehouden. Dat is gemiddeld 35 uur per jaar. De activiteiten vallen uiteen in drie groepen:

a)  PMO en Project(management) gerelateerde activiteiten. Onder “PMO en project gerelateerde activiteiten” vallen:

 • het volgen van opleidingen, trainingen en cursussen
 • het bijwonen van congressen, seminars en lezingen etc.
 • het geven van opleidingen, trainingen en cursussen
 • het spreken op congressen, seminars en lezingen
 • het schrijven van artikelen of boeken
 • het adviseren van PMO’ers en/of projectmanagers en/of organisaties over PMO en/of projecten en/of project­management
 • het uitvoeren van assessments op projecten
 • het begeleiden en beoordelen van PMO’ers en/of projectmanagers.
 • het volgen van activiteiten via IPMA connect (opent in nieuw tabblad). Dit is het platform van IPMA-NL met diverse interessante bijeenkomsten over het vakgebied.

 

Alle activiteiten dienen een directe relatie te hebben tot het vakgebied projectmanagement. Geef aan op welke competentie-elementen deze activiteit (onder meer) betrekking had. Een lijst van de competentie-elementen is te vinden in het hercertificeringsdocument onderdeel 3. Zelfassessment. Een beschrijving van de competenties vindt u in de Examengids ICB4. én uitgebreider in de Individual Competence Baseline 4 (ICB4).

Geef uw tijdsbesteding in uren aan dan wel reken deze om naar uren (1 dag = 8 uur).

 

Compensatie-uren

Om aan de eis van 175 ervaringsuren te voldoen, kunt u via twee andere manieren een deel van deze uren aantonen.

 

b)  Het werken in en/of leiden van Project Management Organisaties
Voor elke maand waarin u in de laatste 5 jaar in een PMO heeft gewerkt geeft u 5 uur ervaring op. U kunt maximaal 90 uur opgeven oftewel 18 maanden x 5 uur. Dit maximumaantal uren behaalt u dus als u 1,5 jaar (18 verschillende maanden) binnen PMO’s heeft gewerkt.

Voor deze PMO-ervaring telt alle ervaring mee die u heeft opgedaan in PMO’s en projecten, hetzij als (deel)projectleider, PMO’er, teamlid e.d.

Let op: De eis is dat u 18 (of minder) verschillende maanden in PMO’s hebt gewerkt. Als u bijvoorbeeld in éénzelfde jaar in 2 (of meer) PMO’s voor elk 12 maanden heeft meegewerkt, levert u dat slechts één maal 12 maanden ervaring op. Dus 12 x 5 = 60 uur.

Méér dan 1,5 jaar ervaring levert niet méér compensatie-uren op!

 

c)  Lidmaatschap IPMA-NL of IPMA-zusterorganisatie
Het lidmaatschap van IPMA-NL (of een IPMA-zusterorganisatie) telt mee voor 18 uur per heel jaar dat u lid bent. Of naar evenredigheid bij een deel van een jaar. U kunt maximaal 90 uur in vijf jaar opgeven.Wij gaan er namelijk vanuit dat u als lid periodiek lezingen, congressen, interessegroepen, seminars e.d. bijwoont. Vul een aantal activiteiten die u zoal heeft bijgewoond in.

 

Let op: Het spreekt vanzelf dat activiteiten niet tweemaal meetellen. Als u van deze optie bij c) gebruik maakt, kunt u deze IPMA-activiteiten niet óók bij a) opvoeren.

 

Rekenvoorbeeld: U heeft afgelopen 5 jaar in 3 PMO’s gewerkt van in totaal 25 maanden. Deze tellen voor maximaal 18 maanden, oftewel 90 uur mee. U bent geen IPMA-NL lid. U dient dus nog 175-90= 85 uur ervaring op te geven aan opleidingen, trainingen, begeleiden van PMO’ers etc (onderdeel a).

 

Hoe gaat hercertificeren in z’n werk

Hercertificeren is heel eenvoudig. U hoeft niet opnieuw examen te doen maar slechts aan te tonen dat u uw vaardigheden op peil heeft gehouden.
Hercertificeren gaat in enkele simpele stappen:

 1. Log in op de portal (opent in nieuw tabblad) met uw e-mailadres en wachtwoord. Vul het e-mailadres in waarmee u bij uw vorige certificering contact met ons had. Als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u een nieuwe aanvragen. Controleer na inloggen of uw persoonlijke- en facturatiegegevens nog actueel zijn.
 2. Schrijf u in voor IPMA PMO hercertificering.
 3. Vul het Hercertificeringsdocument IPMA PMO in met behulp van de Toelichting Hercertificering IPMA PMO, upload het op de portal en nodig uw referenten uit. In het document geeft u uw opleiding, werkervaring en uw PMO-gerelateerde activiteiten op waarmee u aantoont uw vaardigheden op peil te hebben gehouden.

Na inleveren controleren wij uw document. Vervolgens vindt er een eindbeoordeling plaats door een van onze assessoren. Bij een positieve uitslag ontvangt u een nieuw certificaat

 

Kosten

De kosten voor hercertificering IPMA-PMO bedragen € 155,- exclusief BTW.

Documenten

 

 

Nieuw: IPMA Agile Leadership

Heeft u afgelopen jaren gewerkt in een agile-omgeving? Dan is Agile Leadership wellicht voor u interessant. IPMA Agile Leadership is een nieuwe certificering voor de agile professional die in staat is om in een nieuwe context succesvol vorm te geven aan veranderingen. Er is een agile certificering op IPMA-B, C en D niveau. Iets voor u? Lees er alles over op: Agile Leadership.