Klachten en bezwaar

Klachten

Heeft u een klacht, over bijvoorbeeld de examenlocatie, het examen, de assessor, etc.? Dan kunt u mailen naar examencommissie@ipmacertificeren.nlDe klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

 

Bezwaar

U kunt ook bezwaar maken tegen de uitslag van een examen. U kunt een bezwaarschrift indienen wanneer u het niet eens bent met de beoordeling van uw schriftelijk IPMA PMO-, D- of C-examen, dan wel het mondeling IPMA C-, B- of A-assessment. U dient het bezwaar inhoudelijk te motiveren.

Aan het bezwaar zijn termijnen verbonden. Deze kunt u nalezen in het Examenreglement.

Uw bezwaarschrift stuurt u naar de examencommissie via examencommissie@ipmacertificeren.nl.

 

Beroepsprocedure

Indien u het niet eens bent met de afhandeling van uw klacht of het oordeel van de examencommissie ten aanzien van uw bezwaar, kunt u in beroep gaan. Hiertoe dient u schriftelijk een beroep in te dienen bij de Complaints and Appeals Committee (beroepsinstantie) van IPMA-Nederland. U dient het beroep inhoudelijk te motiveren. Uw beroep stuurt u naar het secretariaat van de Complaints and Appeals Commitee:

Secretariaat IPMA-NL

Postbus 54

3780 BB Voorthuizen

 

Aan het beroep zijn kosten en termijnen verbonden. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u in het Examenreglement (.pdf) van IPMA Certificering en in het Reglement Beroepsprocedure op de website van IPMA-NL.

 

Tarieven

Aan bezwaar en beroep zijn kosten verbonden. Een overzicht vindt u hieronder. Indien uw bezwaar toegewezen wordt ontvangt u uw bezwaargeld retour.

Uw bezwaarschrift, beroep of verzoek om herbeoordeling worden in behandeling genomen zodra de betaling binnen is.

Huidige tarieven Prijs
Inhoudelijk bezwaar of beroep theorie examens € 255,-
Inhoudelijk bezwaar of beroep assessments € 760,-
Bezwaar hercertificering € 455,-
Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.