Over IPMA Certificering

Een IPMA certificering behaal je niet zomaar. Een dergelijke certificering is veel waard en de projectmanager die zich wil certificeren moet daarom ook kunnen bewijzen over de gevraagde competenties en ervaringen te beschikken. Het doel van IPMA Certificering is om het traject voor de projectmanager zo overzichtelijk mogelijk te houden. Daarom komt de kandidaat na inschrijving meteen in ons Learning Management System terecht. Hier vindt het contact met de assessoren plaats en kunnen alle benodigde documenten voor de certificering geüpload worden. De kandidaat heeft in één overzicht de acties die hij nog dient te ondernemen en de bijbehorende deadlines.

 

Onafhankelijke examinering

Vanaf 1 januari 2015 is IPMA Certificering het certificeringsorgaan van de vereniging IPMA Nederland. Benieuwd naar de slagingspercentages per opleidingsinstituut en de waardering van onze kandidaten over hun opleider? U vindt ze onder slagingspercentages en tevredenheid. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Als u geïnteresseerd bent in een opleiding die op IPMA-certificering is gericht, kunt u op de website van IPMA Nederland een overzicht vinden van projectmanagementopleidingen.

Voor de examens geldt:

  • IPMA Certificering ontwikkelt en organiseert de examens strikt gescheiden van de vereniging.
  • We werken onafhankelijk van opleidingen en projectmanagementmethodes.
  • Examinering gebeurt door professionele assessoren.
  • De kandidaat wordt beoordeeld op technische competenties én op contextuele en gedragscompetenties.
  • Gericht op persoonlijke en professionele loopbaanontwikkeling.

 

Aantal gecertificeerden

Regelmatig krijgen we de vraag hoeveel mensen in Nederland een IPMA-certificaat hebben behaald. Hieronder vindt u de aantallen per 1 januari 2020:

A: 16

B: 567

C: 2343

D: 11429

PMO: 369

 

IPMA International

IPMA staat voor “International Project Management Association”. Dit is de overkoepelende organisatie van nationale brancheverenigingen voor projectmanagers. IPMA kent verenigingen in 70 landen en heeft ruim 50.000 leden. IPMA heeft de “Individual Competence Baseline” ontwikkeld waarin staat beschreven aan welke competenties iemand moet voldoen. Er zijn vier niveaus (A – D) en 3 domeinen: project, programma en portfolio. Deze organisatie stelt de eisen voor de IPMA-certificeringen. Kandidaten die slagen worden worden opgenomen in het IPMA-register.

 

IPMA Nederland

IPMA Nederland (IPMA-NL) is de projectmanagement branchevereniging van IPMA in Nederland. IPMA-NL heeft rond de 2.000 leden. IPMA-NL is de opdrachtgever van IPMA Certificering. Ook zijn alle IPMA assessoren in Nederland aangesloten bij IPMA-NL.

IPMA Nederland richt zich op de volgende punten:

  • Het organiseren van kennismanagement. IPMA-NL organiseert o.a. lezingen, congressen, themagroepen, seminars en ontbijtsessies, verzorgt het tijdschrift Projectie, nieuwsbrieven, verschillende publicaties en de jaarmonitor. Ook reikt IPMA-NL elk jaar de ‘IPMA-award’ uit aan organisaties die een uitmuntende prestatie leveren op het gebied van project- en programmamanagement. Dit alles met het doel om kennis te organiseren, delen, ontwikkelen en borgen op het vakgebied van projectmanagement.
  • Certificeren, normeren en accrediteren van projectmanagers en projectmanagement. IPMA-NL probeert zoveel mogelijk van haar leden ertoe te bewegen zich te certificeren. Daarnaast houdt IPMA-NL zich bezig met de accreditatie van IPMA-opleidingsinstituten, normering van functieprofielen en normering van begrippen.
  • Organiseren van netwerken. Een derde doel van IPMA-NL is verbinden van haar leden. De hierboven genoemde middelen worden hiervoor ingezet, maar ook netwerkborrels, communities en maandelijks lezingen. Tot slot ondersteunt IPMA-NL werkgroepen middels professionaliseringsbijeenkomsten zodat zij optimaal hun netwerkfunctie kunnen benutten.