Tarieven

In onderstaande tabel vindt u de tarieven van alle IPMA-certificeringstrajecten op basis van ICB4.

De kosten voor herexamens zijn gelijk aan de kosten van examens.

 

PMO

IPMA D IPMA C-theorie IPMA C-assessment IPMA Agile Leadership IPMA B

IPMA A

Basisprijs

€ 435

€ 590 € 780 € 1.370 € 1.750 € 2.800

€ 3.000

Prijs bij IPMA Lidmaatschap

€ 400 € 540 € 735 € 1.325 € 1.615 € 2.675

€ 2.870

Hercertificering

€ 150 € 150 n.v.t. € 530 € 435 € 635

€ 735

Aanvraag IPMA D certificaat o.b.v C-theorie

€ 155

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

 

IPMA Level A en B gecertificeerden kunnen gedurende het eerste jaar na datum van certificering voor een periode van een jaar gratis lid worden van IPMA-NL. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken dient u zich binnen het eerste jaar na het behalen van het certificaat aan te melden.
Let op: Bovengenoemde regeling geldt niet voor hercertificering en is alleen van toepassing op de eerste aanmelding als lid van IPMA-NL. Bent u lid van IPMA-NL dan krijgt u korting op uw IPMA certificering (zie ‘Prijs bij IPMA Lidmaatschap’ in bovenstaande tabel).

 

Uitstel of annuleren

Aan het uitstellen van het IPMA-D en C-theorie-examens minder dan 4 weken vooraf zijn kosten verbonden. Aan annuleren van examens zijn eveneens kosten verbonden.

Alle informatie is te vinden op Uitstel en annulering.

 

Herexamen

Mocht u onverhoopt niet slagen voor uw theorie-examen voor IPMA B, C, D, Agile of PMO, dan kunt u herexamen doen. De kosten van herexamens zijn gelijk aan de kosten van het initiële examen. De tarieven staan in de tabellen op deze pagina. U kunt zich inschrijven via de portal.

 

Fase overdoen of tussentijds stoppen

Binnen de trajecten doorloopt u een aantal fasen. Sommige fasen kunt u bij een onvoldoende beoordeling éénmalig overdoen (hier zijn kosten aan verbonden). Bij andere fasen stopt het traject en ontvangt u het restant van de kosten retour.

Besluit u zelf om te stoppen met het traject dan ontvangt u de kosten van de vervolgfasen retour, minus de annuleringskosten te vinden op de pagina Uitstel en annulering.

In onderstaand overzicht zijn per traject de fasen met bijbehorende activiteiten, op te leveren documenten en beoordelingsmomenten opgenomen. Fasen met mogen worden overgedaan tegen de vermelde kosten. Indien een fase slechts éénmalig uitgevoerd mag worden, stopt het traject bij een onvoldoende beoordeling van de desbetreffende fase.

 

IPMA C  IPMA Agile Leadership IPMA B IPMA A
Fase 1 Theorie-examen (IPMA C-theorie)

↺ € 780

 

Ervaringsdocument

↺ € 150

Ervaringsdocument

Zelfassessment

Managementsamenvatting

Beoordeling toelaatbaarheid fase 2

Intakegesprek (op basis van eigen documentatie)
Fase 2 Ervaringsdocument

Zelfassessment

Managementsamenvatting

Beoordeling toelaatbaarheid fase 3

 Theorie-examen

↺ € 650

Theorie-examen

↺ € 780

Ervaringsdocument

Zelfassessment

Managementsamenvatting

Beoordeling toelaatbaarheid fase 3

Fase 3 Interview

↺ € 800

Portfolio

↺ € 150

Projectrapport

Beoordeling rapport

↺ € 560

Projectrapport

Beoordeling rapport

↺ € 560

Fase 4 Interview

↺ € 800

Interview

↺ € 1.000

Interview

↺ € 1.200

* Het teken↺ geeft het volgende aan:
Indien het resultaat van een examen, rapport of assessment onvoldoende is, kan deze activiteit éénmalig opnieuw gedaan worden cq. kan een document nogmaals worden aangeboden. Hiervoor worden de tarieven van de betreffende fase nogmaals in rekening gebracht. De vermelde tarieven zijn exclusief 21% BTW.

 

In Company examens

Voor examens op locatie gelden handelingskosten bovenop de reguliere examenkosten. Zie Incompany examens.