Algemene voorwaarden, reglementen, examenregels en gedragscode

Hieronder vind u een overzicht van de voorwaarden en code of conduct van IPMA Certificering Nederland [ddownload_list categories=”juridisch”]