IPMA C – Assessment – Toelatingseisen

De toelatingseisen voor het IPMA C assessment zijn als volgt:

  • C-assessment dient binnen 18 maanden na behalen van IPMA C-theorie te zijn afgerond. Voor kandidaten die nog een C-theoriecertificaat hebben met een geldigheid van 2 jaar geldt dit niet en is de geldigheid zoals vermeld op het certificaat leidend.
  • U dient de laatste 6 jaar minimaal 36 niet-overlappende maanden ervaring als projectmanager of deelprojectmanager van projecten op IPMA C-niveau (complexiteitsscore ≥ 16, zie de Toelichting invulinstructie (pdf).) te hebben opgedaan. Wij gaan er daarbij van uit dat u ongeveer de helft van uw werktijd aan projecten heeft besteed: 36 maanden en 2500 uur.
  • Project 1 dient volledig plaats te vinden in de afgelopen 6 jaar. We adviseren dat op het moment van aanmelding project 1 is afgerond, dit is echter geen verplichting. U was projectmanager van dit project van begin tot eind.**
  • Bij oude projecten tellen alleen de maanden en uren binnen de afgelopen zes jaar mee voor uw ervaring.

 

Ervaring van langer geleden

Als u in de laatste 6 jaar niet aan het minimum aantal ervaringsmaanden komt, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk een andere functie heeft vervuld, is het wellicht mogelijk om oudere ervaring mee te laten tellen. Tot 10 jaar voor IPMA-C.
Vink bij het onderdeel ‘ervaring van langer geleden voor IPMA-B en -C’ het vakje aan. Geef de reden aan waarom u oudere projecten wilt laten meetellen. Beschrijf in de projectenlijst voldoende projecten inclusief deze oudere projecten om aan de ervaringseis te voldoen. Het is aan IPMA Certificering om te beoordelen of deze omstandigheden valide redenen zijn.

 

Wat is een IPMA C-project?

De complexiteit zoals u deze invult in het Ervaringsdocument is bepalend voor het niveau van de projecten: IPMA A, B of C. De complexiteit wordt bepaald door een groot aantal factoren. Daarom wordt u verzocht voor elk door uw beschreven project de complexiteitsscorelijst in te vullen en toe te lichten. U dient dan ook bij elk project op te geven welk complexiteitsniveau dat project volgens u is: A, B of C. Dit niveau wordt bepaald door de complexiteit die u opgeeft. Meer informatie vindt u in de Toelichting invulinstructie op pagina 7-12.

Om u als kandidaat enig houvast te geven geeft onderstaande lijst enige indicatie van de verwachte minimumomvang van een ‘typisch’ A-, B- of C-project. Zo zal een C-(deel)projectmanager moeilijk de competenties leiderschap en teamwerk kunnen aantonen indien zijn of haar projectteam minder dan 5 personen telt en/of die tezamen minder dan driekwart manjaar aan het projectresultaat hebben bijgedragen; of zal het moeilijk zijn voldoende praktijkvoorbeelden van acties (‘STARs’) te geven indien de kandidaat minder dan 200 uur aan het project heeft besteed. Maar let wel: dit zijn geen minimumeisen; de getallen hebben het karakter van richtlijn en de interpretatie ervan verschilt per sector. De indicatieve cijfers zijn in onderstaande tabel weergegeven.

 

Indicatieve richtlijnen van een IPMA C-project

 Periode dat u verantwoordelijk projectmanager was  ≥ 3 maanden
 Geplande doorlooptijd van het project  ≥ 3 maanden
 Werkelijke doorlooptijd  ≥ 3 maanden
 Aantal mensen aangestuurd  ≥ 5
 Aantal uren van de door u aangestuurde mensen  ≥ 1.100
 Aantal uren als projectmanager aan het project besteed  ≥ 200
 Aantal belanghebbende partijen  ≥ 4

 

Terug naar hoofdpagina IPMA C-assessment