IPMA-D

IPMA-D is het traject voor de beginnende projectmanager, of de wat meer ervaren projectmedewerker met behoefte aan theoretische onderbouwing. Gedurende het IPMA-D traject vergaart u theoretisch kennis op alle gebieden van projectmanagement. Ook zult u kritisch uw eigen functioneren binnen projecten leren beoordelen. IPMA-D bestaat uit een Zelfassessment en een theorie-examen. Bij een positief resultaat ontvangt u het internationaal erkende IPMA-D-certificaat en bent u gerechtigd de titel ‘Certified Project Management Associate’ te voeren.

 

Zelfassessment

Voor het examen dient u een Zelfassessment in te vullen. Hierin scoort u zichzelf met een cijfer 1-10 op de competentie elementen van de ICB4. Het Zelfassessment dient als reflectie op uw functioneren binnen projecten. Het is bedoeld om de beginnend projectmanager, welke zich IPMA D wil laten certificeren, bewust met het vak bezig te laten zijn. Er is geen goed of fout en uw antwoorden tellen niet mee in de beoordeling. Het Zelfassessment is een internationale verplichting en dient minimaal 2 weken voor het examen te worden ingeleverd. U vult het Zelfassessment na aanmelding in op de portal.

 

Examen

Het theorie-examen bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen en duurt in totaal 3 uur. Het eerste deel bestaat uit 45 meerkeuzevragen met een tijdsindicatie van 60 minuten.

Het tweede deel bevat open vragen met een tijdsindicatie van 120 minuten. De open vragen bestaan uit rekenvragen, korte open vragen en korte scenario’s. Beide onderdelen wegen voor 50% mee.

Om u optimaal voor te bereiden op het examen kunt u oefenopgaven downloaden (in .pdf):

Meerkeuzevragen en antwoorden

Open vragen

Antwoorden open vragen

 

U krijgt bij het examen rekenregels (.pdf) zodat u niet alle formules uit uw hoofd hoeft te leren. Specifieke informatie over het type examenvragen en de cijferberekening vindt u onder Downloads.

In de Eindtermen ICB4 (.pdf) staat welke stof men moet weten voor het examen.

Liever een handzaam boekje waarin de competenties, eindtermen, leerdoelen en leerstof op een heldere wijze aan elkaar zijn gekoppeld en uitgelegd? Bestel dan de Examengids ICB4. U kunt de gids ook bij aanmelden bestellen.

Wij bieden geen opleidingen aan. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Slagingspercentages per opleider en tevredenheid vindt u op onze pagina slagingspercentages en tevredenheid.

 

Toelatingseisen

Voor IPMA D zijn er geen toelatingseisen. Enige projectmanagementervaring is echter wenselijk. Wel dient u het Zelfassessment IPMA D in te vullen.

Het traject dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond, inclusief eventuele herexamen(s).

 

Certificaat, verlengen en register

Na het examen ontvangt u binnen 6 weken de uitslag per post, en indien u slaagt het certificaat. Met het IPMA D certificaat bent u gerechtigd de titel ‘Certified Project Management Associate’ te voeren. Het IPMA-D certificaat is vijf jaar geldig en kan daarna -na aantonen van voldoende ervaring- steeds met vijf jaar worden verlengd. Alle informatie verlengen vindt u op Hercertificeren IPMA-D.

De gegevens van de kandidaten die het certificaat behaald hebben worden naar IPMA International gestuurd. Halverwege het volgende kwartaal worden gecertificeerde deelnemers opgenomen in het internationale register.

 

Overige informatie en aanmelden

Om examen af te leggen maakt u eenmalig een account aan op onze portal. Vervolgens schrijft u zich in voor het traject IPMA D Certificering en kunt u een examendatum kiezen en uw Zelfassessment invullen. Examen afleggen kan vrijwel iedere dinsdagmiddag van 12.30 – 15.30 op ons kantoor in Nieuwegein.

De kosten voor het IPMA D examen bedragen € 590 excl. BTW. De kosten voor herexamens zijn gelijk. Meer informatie over data en tarieven vindt u onder Certificeren.

 

IPMA-D aanvragen met C-theorie

Als u in bezit bent van een geldig IPMA-C theoriecertificaat heeft u de mogelijkheid om het IPMA-D certificaat aan te vragen. Zie hiervoor IPMA-D certificaat aanvragen naast C-theorie.