IPMA C-agile

IPMA C-agile is een certificering voor ervaren agile leaders die vanuit hun leiderschapsrol in staat zijn om in een nieuwe context succesvol vorm te geven aan veranderingen. Uw competenties en mindset staan hierbij centraal. U toont aan dat u beschikt over theoriekennis en over praktijkervaring. Hiervoor legt een theorie-examen af, stelt een portfolio samen en doet assessment bij twee assessoren. Het certificaat is daarmee een aanvulling op certificaten voor SAFe, scrum, etc.

De certificering is oorspronkelijk ontwikkeld voor de Nederlandse markt. IPMA International heeft agile inmiddels op alle IPMA-levels geaccepteerd en uitgerold. Dit maakte de weg vrij voor een agile certificering op B- en D-niveau. Als gevolg daarvan is de naam Agile Leadership omgedoopt tot IPMA C-agile.

 

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Blijf op de hoogte door de ons te volgen op Linkedin of schrijf u in op de nieuwsbrief (onderaan pagina). Vragen? Stel ze via het feedbackformulier onderaan deze pagina.

 

Nieuw in IPMA C agile
Vanaf 1 januari 2020 is IPMA Agile Leadership veranderd in IPMA C-agile. Dit is er nieuw:

 • De Certificeringsgids is vervangen door de Referentiegids ICB4 in een Agile Omgeving. De competenties zijn grotendeels hetzelfde. De KCI’s zijn veranderd.
 • Er is een nieuwe versie van de Agile Eindtermen (2.01) en er zijn nieuwe oefenopgaven (2.0). Belangrijkste verandering in de oefenopgaven is de focus op de agile mindset en het gebruik van de Referentie Gids.
 • Het theorie-examen is op basis van de nieuwe Referentie Gids en Eindtermen (2.01). De focus ligt minder op de theorie en meer op de agile mindset.
 • Er zijn nieuwe versies van het Ervaringsdocument en Zelfassessment (versie 4.0). Oude versies kunnen nog worden ingeleverd.
 • Het is vanaf nu mogelijk om de vereiste 36 maanden ervaring deels aan te tonen met projectmanagementervaring. Dit kan voor maximaal 12 maanden.
 • In bijzondere gevallen kunt u ervaring van langer geleden opvoeren.
 • In het portfolio schrijft u 3 case studies.
 • C-agile is voorlopig alleen in het Nederlands. De Engelse versie volgt later.

 

Voor wie?

De IPMA C-agile certificering is voor ervaren agile leaders. U dient in staat zijn om het agile gedachtengoed in te kunnen zetten en uit te kunnen dragen op meerdere gebieden en niveaus binnen een organisatorische situatie context. Het is een certificaat voor de professional die ervaren is, boven de theorie staat, wendbaar genoeg is en de vaardigheden heeft om in veranderende contexten nieuwe dingen uit te proberen. Iemand die anderen helpt beter te worden, met de competenties van het individu, het team/de teams en de organisatie als uitgangspunt. Het is een certificering voor mensen die leiderschap hebben laten zien in een agile context waarbij hij of zij boven z’n enkelvoudige teamrol is uitgestegen. Te denken valt aan product owners, scrum masters, managers, consultants, coaches, experts en agile project- en programmamanagers.

 

Toelatingseisen

In de afgelopen 6 jaar dient u minimaal 3 jaar (36 niet-overlappende maanden) in een agile omgeving te hebben gewerkt in een rol waarin agile leiderschapskwaliteiten benodigd waren.
In het laatste jaar heeft u deze rol teamoverstijgend uitgevoerd. Het meest recente jaar is leidend voor het traject. In het Ervaringsdocument beschrijft u minimaal 3 jaren aan ervaring en geeft u voorbeelden van uw agile leiderschap.

 

Ervaring van langer geleden

Als u in de laatste 6 jaar niet aan het minimum aantal maanden ervaring komt, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk een andere functie vervulde, is het mogelijk om oudere ervaring mee te laten tellen. Dit kan tot 10 jaar voor IPMA-C. U kunt dit aangeven en motiveren in het Ervaringsdocument. Het is aan IPMA Certificering om te beoordelen of deze omstandigheden valide zijn.

 

Projectervaring (optioneel)

Als u onvoldoende agile ervaring heeft, mag u dit aanvullen met project- (of programma- of portfolio)managementervaring van vergelijkbare complexiteit. Dit telt mee voor maximaal 12 maanden (IPMA C). In het Ervaringsdocument is ruimte voor 4 projecten.

 

Fasen traject

Het traject bestaat uit 4 fasen:

Fase 1: Agile Ervaringsdocument en Zelfassessment

Fase 2: Theorie-examen

Fase 3: Portfolio

Fase 4: Assessment

Het traject (inclusief eventuele herhaalstappen) dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond.

 

Fase 1: Agile ervaringsdocument en Zelfassessment

U start met het invullen van het Ervaringsdocument en Zelfassessment.

In het Ervaringsdocument omschrijft u uw opleidingen, cursussen, werkgevers en uw werkervaring van de afgelopen 3 jaar. Verder geeft u vier referenten op waarmee u in het afgelopen jaar heeft samengewerkt:

 • een collega agile leader
 • iemand op senior managementniveau en
 • twee mensen waarmee u in een agile omgeving heeft samengewerkt.

Deze referenten moeten kunnen beoordelen welke impact u op uw organisatie heeft gehad. Via uw persoonlijke account op onze portal nodigt u uw referenten uit voor een korte enquête, bestaande uit 7 vragen.

 

In de Agile biografie beschrijft u de business unit/afdeling waarin u het afgelopen jaar werkzaam bent geweest. Tevens beschrijft u het doel en de missie van de afdeling.

Verder beschrijft u de organisatiecontext waarin u het afgelopen jaar heeft gefunctioneerd, Dit doet u aan de hand van een organogram, het gebruikte agile scalingsmodel en de inrichting van de teams. Tot slot scoort u de complexiteit van uw werkzaamheden van het afgelopen jaar aan de hand van een aantal criteria. Indien u onvoldoende agile ervaring heeft dan kunt u maximaal 12 maanden aantonen met projectervaring. Er is ruimte voor 4 projecten.

 

In het Zelfassessment beschrijft u op basis van competentie-elementen op welke wijze uw werk impact heeft gehad in het afgelopen jaar. De competenties vindt u in de Eindtermen en in de Referentie Gids. Een competentie-element wordt voldoende gescoord als meer dan 50% van de KCI’s voldoende is aangetoond. We adviseren daarom om zoveel mogelijk KCI’s te beschrijven, mits zolang u binnen de woordennorm blijft.

Na inleveren van beide documenten via uw account vindt er een beoordeling plaats. U ontvangt na ongeveer een week feedback. Bij een positieve feedback kunt u verder met fase 2.

 

Fase 2: Theorie-examen

Het theorie-examen is bedoeld als entreevoorwaarde voor het verdere traject. De vragen toetsen basale agile kennis waarvan we verwachten dat agile leaders op IPMA B-niveau deze zonder al te veel moeite kunnen beantwoorden. We toetsen uw inzicht in agile principes, theorieën en practices. Het examen bestaat uit open vragen, waarbij u uw agile kennis toepast op casussen. Er wordt een steekproef genomen uit de 3 competentiegebieden. Het examen bestaat uit mindsetvragen, toepassingsvragen en analysevragen. De focus ligt op de agile mindset.

Bij aanvang van het examen krijgt u van ons een exemplaar van de:

Deze worden na afloop ingeleverd. Niet toegestaan zijn eigen aantekeningen, trainingsmateriaal, uw eigen Referentie Gids of Agile eindtermen en andere bronnen dan bovenstaande.

Om u optimaal voor te bereiden kunt u de oefenopgaven en de Agile eindtermen downloaden. In de IPMA Referentie Gids ICB4 in een Agile Omgeving zijn per competentie de mindset, kennis, vaardigheden en KCI’s op een heldere wijze aan elkaar zijn gekoppeld en uitgelegd. We raden aan om de gids te bestellen omdat u die nodig bij het maken van de oefenopgaven en in voorbereiding op het examen. De eerste 2 hoofdstukken kunt u kosteloos downloaden zodat u direct kunt beginnen.

U legt het examen af via de portal met een van onze computers. Benieuwd hoe het werkt? Na inschrijving staat er een oefenomgeving voor u klaar.

Het examen duurt 3 uur. Om u optimaal voor te bereiden bieden we een oefenexamen aan. In de eindtermen staat welke stof u moet beheersen voor het examen. Bij een positief resultaat kunt u verder naar fase 3.

 

Fase 3: Portfolio

Het portfolio heeft tot doel de assessoren inzicht te geven in de wijze waarop u agile in praktijk brengt en in de impact die uw leiderschap heeft op uw omgeving en de organisatie. In het portfolio schrijft u 3 case studies. Het document vindt u onderaan deze pagina.

 

Fase 4: Interview

Het interview gaat over de – in het Ervaringsdocument beschreven – afgelopen drie jaar, waarbij de nadruk ligt op het afgelopen jaar. We kijken in welke mate u de concepten zoals u die in het theorie-examen heeft beschreven in de praktijk heeft gebracht. Het interview is met twee assessoren en duurt maximaal anderhalf uur. Als u tijdens het interview aantoont dat u impact gemaakt heeft en voldoet aan de competenties, wordt u voorgedragen voor certificering.

Documentatie meenemen
Wij verzoeken u tastbare voorbeelden uit uw agile portfolio mee te nemen naar het interview. Bijvoorbeeld:
• Een foto of video of andere weergave van voorbeelden hoe u visueel management heeft opgezet;
• Een document waarin staat wat uw visie op bepaalde agile onderwerpen is; zoals een blog, een artikel of een presentatie;
• Een slidedeck of andere weergave van een cursus of workshop die u heeft gegeven;
• Een video of ander verslag van bepaalde bijeenkomsten of sessies die u heeft gefaciliteerd;
• Documentatie die aantoont hoe de besluitvorming in uw omgeving verliep;
• Een weergave of voorbeeld van hoe u impact of business value hebt gerealiseerd in uw omgeving; etc.

De tijd van het interview is beperkt, we raden daarom aan de competenties zo volledig mogelijk te onderbouwen in uw documentatie.

 

Kosten:

De kosten van het traject bedragen 2200,- euro exclusief 21% BTW. Meer informatie vindt u op de pagina Tarieven.

 

Downloads:

 

 

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van updates?
linkedinVolg IPMA Agile Leadership op Linkedin of schrijf u in voor de nieuwsbrief:


 

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen of feedback? Laat het ons weten!

Vragen/opmerkingen: