IPMA C-agile

IPMA C-agile is een certificering voor ervaren agile professionals die vanuit hun leiderschapsrol in staat zijn om in een nieuwe context succesvol vorm te geven aan veranderingen. De competenties van het individu staan hierbij centraal. Kandidaten tonen aan dat ze beschikken over theoriekennis en over praktijkervaring. Ze leggen een theorie-examen af, stellen een portfolio samen en doen assessment bij twee assessoren. Het certificaat is daarmee aanvullend op certificaten voor SAFe, scrum, etc.

We hebben het certificaat initieel ontwikkeld voor de Nederlandse markt. Dit omdat Nederland een belangrijke voorloper is. IPMA International heeft agile op alle levels volledig geaccepteerd en uitgerold.

 

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Blijf op de hoogte door de ons te volgen op Linkedin of schrijf u in op de nieuwsbrief (onderaan pagina). Vragen? Stel ze via het feedbackformulier onderaan deze pagina.

 

De term Agile Leadership

De term ‘Agile Leadership’ raakt meerdere aspecten. Het gaat zowel om inhoudelijk leiderschap, bijvoorbeeld op het gebied van visie en richting geven, als om dienstbaar leiderschap; het leiderschap richting andere mensen.

 

Voor wie?

De IPMA C-agile certificering is voor ervaren agile professionals. De professional moet in staat zijn om het agile gedachtengoed in te kunnen zetten en uit te kunnen dragen op meerdere gebieden en niveaus binnen een organisatorische situatie context. Het is een certificaat voor de professional die ervaren is, boven de theorie staat, wendbaar genoeg is en de interpersoonlijke vaardigheden heeft om in veranderende contexten nieuwe dingen uit te proberen. Iemand die anderen helpt beter te worden, met de competenties van het individu, het team/de teams en de organisatie als uitgangspunt.

Het is een certificering voor mensen die leiderschap hebben laten zien in een agile context waarbij hij of zij boven z’n enkelvoudige teamrol is uitgestegen. Te denken valt aan product owners, scrum masters, managers, consultants, coaches, experts en agile project- en programmamanagers.

 

Competenties

IPMA C-agile draait om de competenties van de agile professional. De competenties waarover kandidaten moeten beschikken zijn uitgewerkt in verschillende eindtermen. Per eindterm zijn de modellen en theorieën aangegeven die kandidaten moeten beheersen. Ze vormen de basis voor het theorie-examen en het assessment. De eindtermen zijn zoveel mogelijk in lijn met de ICB4. De competenties zijn verdeeld in Perspective, People en Practice. In het Nederlands: Contextueel, Gedragsmatig en Vaktechnisch. Er zijn 5 Perspective, 10 People en 13 Practice competenties.

 

Certificeringsgids IPMA Agile Leadership cover site (1)

Certificeringsgids

De eindtermen zijn uitgewerkt in de Agile Certificeringsgids. Deze gids is een must voor iedereen die zich wil voorbereiden op de Agile Leadership certificering.

U vindt hierin het verband tussen de IPMA Competenties, eindtermen, relevante theorie in het agile werkveld en de mindset waarover agile leiders moeten beschikken. Het is een gids die u niet alleen gaat lezen maar ook gaat gebruiken. Daarvoor is na elke eindterm ruimte vrijgelaten voor introspectie. De gids is digitaal beschikbaar voor kandidaten en tevens los te bestellen. De eerste 2 hoofdstukken staan online. Meer informatie

 

Toelatingseisen

In de afgelopen zes jaar dient u 36 maanden in een agile omgeving te hebben gewerkt in een rol waarin agile leiderschapskwaliteiten benodigd waren.
In het laatste jaar heeft u deze rol teamoverstijgend uitgevoerd. Het afgelopen jaar is leidend voor het traject.

 

Fasen traject

Het traject bestaat uit 4 fasen:

Fase 1: Agile Ervaringsdocument en Zelfassessment

Fase 2: Theorie-examen

Fase 3: Portfolio

Fase 4: Assessment

Het traject (inclusief eventuele herhaalstappen) dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond.

 

Fase 1: Agile ervaringsdocument en Zelfassessment

U start met het invullen van het Ervaringsdocument en Zelfassessment.

In het Ervaringsdocument omschrijft u uw opleidingen, cursussen, werkgevers en uw werkervaring van de afgelopen 3 jaar. Verder geeft u vier referenten op waarmee u in het afgelopen jaar heeft samengewerkt:

  • een collega agile leader
  • iemand op senior managementniveau en
  • twee mensen waarmee u in een agile omgeving heeft samengewerkt.

Deze referenten moeten kunnen beoordelen welke impact u op uw organisatie heeft gehad. Via uw persoonlijke account op onze portal nodigt u uw referenten uit voor een korte enquête, bestaande uit 7 vragen.

 

In de Agile biografie beschrijft u de business unit/afdeling waarin u het afgelopen jaar werkzaam bent geweest. Tevens beschrijft u het doel en de missie van de afdeling.

Verder beschrijft u de organisatiecontext waarin u het afgelopen jaar heeft gefunctioneerd, Dit doet u aan de hand van een organogram, het gebruikte agile scalingsmodel en de inrichting van de teams.

Tot slot scoort u de complexiteit van uw werkzaamheden van het afgelopen jaar aan de hand van een aantal criteria. Na inleveren beoordelen wij binnen ongeveer 2 weken of u toelaatbaar bent. Bij een positief resultaat kunt u het theorie-examen afleggen.

 

In het Zelfassessment beschrijft u op basis van competentie-elementen op welke wijze uw werk impact heeft gehad in het afgelopen jaar. De competenties vindt u in de Eindtermen en in de Certificeringsgids.

 

Fase 2: Theorie-examen

In deze fase legt u een theorie-examen af. We toetsen uw inzicht in agile principes, theorieën en practices. Het examen bestaat uit open vragen, waarbij u uw agile kennis toepast op casussen. Er wordt een steekproef genomen uit de 3 competentiegebieden

De verdeling over de competentiegebieden is:

  • Perspective competenties: 20-35%
  • People competenties: 35-55%
  • Practice competenties: 20-35%

 

Het examen bestaat uit kennisvragen, toepassingsvragen en analysevragen. De focus ligt op de toepassing van kennis. De verdeling is als volgt:

  • Kennis: 30-40%
  • Toepassing: 40-50%
  • Analyse: 20-30%

Het examen duurt 3 uur. Om u optimaal voor te bereiden bieden we een oefenexamen aan. In de eindtermen staat welke stof u moet beheersen voor het examen. Bij een positief resultaat kunt u verder naar fase 3.

 

Fase 3: Portfolio

Het portfolio heeft tot doel de assessoren inzicht te geven in de wijze waarop u agile in praktijk brengt en in de impact die uw leiderschap heeft op uw omgeving en de organisatie. U hoeft geen rapport te schrijven zoals bij de andere IPMA-trajecten. Het portfolio bestaat uit zelf vervaardigde blogs, presentaties, foto’s of filmpjes van activiteiten/interventies die u zelf heeft geïnitieerd of waaraan u leiding heeft gegeven. De originaliteit en authenticiteit van uw portfolio weegt mee in de eindbeoordeling.

Zorg dat het voor de assessoren duidelijk is welke competenties u in uw portfolio aantoont. In het totaal dienen de 29 competenties aan bod te komen. Competenties die u in het Ervaringsdocument of Zelfassessment aantoont met een voorbeeld hoeft u in het portfolio niet nogmaals aan te tonen.

Na goedkeuring van uw portfolio plannen we in overleg met u een datum voor het interview.

 

Fase 4: Interview

Het interview gaat over de – in het Ervaringsdocument beschreven – afgelopen drie jaar, waarbij de nadruk ligt op het afgelopen jaar. We kijken in welke mate u de concepten zoals u die in het theorie-examen heeft beschreven in de praktijk heeft gebracht. Het interview is met twee assessoren en duurt maximaal anderhalf uur. Als u tijdens het interview aantoont dat u impact gemaakt heeft en voldoet aan de competenties, wordt u voorgedragen voor certificering.

Documentatie meenemen
Wij verzoeken u tastbare voorbeelden uit uw agile portfolio mee te nemen naar het interview. Bijvoorbeeld:
• Een foto of video of andere weergave van voorbeelden hoe u visueel management heeft opgezet;
• Een document waarin staat wat uw visie op bepaalde agile onderwerpen is; zoals een blog, een artikel of een presentatie;
• Een slidedeck of andere weergave van een cursus of workshop die u heeft gegeven;
• Een video of ander verslag van bepaalde bijeenkomsten of sessies die u heeft gefaciliteerd;
• Documentatie die aantoont hoe de besluitvorming in uw omgeving verliep;
• Een weergave of voorbeeld van hoe u impact of business value hebt gerealiseerd in uw omgeving; etc.

De tijd van het interview is beperkt, we raden daarom aan de competenties zo volledig mogelijk te onderbouwen in uw documentatie.

 

Kosten:

De kosten van het traject bedragen 1750,- euro exclusief 21% BTW. Meer informatie vindt u op de pagina Tarieven.

 

Downloads:

 

 

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van updates?
linkedinVolg IPMA Agile Leadership op Linkedin of schrijf u in voor de nieuwsbrief:


 

Feedback

Heeft u vragen, opmerkingen of feedback? Laat het ons weten!

Vragen/opmerkingen: