Info & aanmelden


Op onderstaande pagina’s vindt u alle benodigde informatie over het certificeren:

Aanmelden
Data
Tarieven
Uitstel en annulering
Klachten en bezwaar
Groepsaanmelding
Examengids
Slagingspercentages en tevredenheid