IPMA B-agile

Het traject voor IPMA B-agile is bedoeld voor de senior agile leader. Met het IPMA B-agile certificaat toont u uw agile leadership competenties aan en laat u zien dat u complexe opdrachten zelfstandig kunt leiden.

 

Toelatingseisen

In de afgelopen 8 jaar dient u 60 niet-overlappende maanden in een agile omgeving te hebben gewerkt in een rol waarin agile leiderschapskwaliteiten benodigd waren.
In het laatste jaar heeft u deze rol teamoverstijgend uitgevoerd. Het afgelopen jaar is leidend voor het traject.

De kandidaat moet op B niveau minimaal 2 van de volgende ervaringen hebben, maar wel met minimaal 36 maanden ervaring op deze niveau’s.

De ervaring dient te zijn gebaseerd op :

 • Agile leadership van een transformatie naar een nieuwe Agile methodiek
 • Agile leadership van een verbetering qua volwassenheidsniveau (maturity level) binnen Agile methodiek over meerdere teams heen
 • Agile leadership binnen een enterprise Agile framework (bijv. SAFe) op organisatorisch niveau

 

Geef per voorbeeld aan vanuit welke rol u acteerde en wat het effect was van u handelen.

Vermeld onderstaande aspecten:

 • De business unit/afdeling waarin u werkzaam bent geweest
 • Doel en de missie van de afdeling
 • Omschrijving van uw rol, opdracht en doelstellingen.
 • Motivatie waarom agile werkwijze is gebruikt.
 • Organisatiecontext (organogram, het gebruikte agile schalingsmodel en inrichting teams)

 

Ervaring van langer geleden

Als u in de laatste of 8 jaar niet aan het minimum aantal ervaring komt, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk een andere functie vervulde, is het mogelijk om oudere ervaring mee te laten tellen. Dit kan tot 12 jaar terug voor IPMA-B. Dit kunt u aangeven en motiveren in het Ervaringsdocument. Het is aan IPMA Certificering om te beoordelen of deze omstandigheden valide zijn.

 

Projectervaring (optioneel)

Als u onvoldoende agile ervaring heeft, mag u dit aanvullen met project- (of programma- of portfolio)managementervaring van vergelijkbare complexiteit. Dit telt mee voor maximaal 20 maanden. Er is ruimte voor 4 projecten. U kunt dus 40 maanden (ongeveer 3,5 jaar) agile ervaring en 20 maanden projectervaring opgeven.

 

Fasen van het traject

Het traject bestaat uit 4 fasen:

Fase 1: Ervaringsdocument, Zelfassessment en Portfolio

Fase 2: Theorie-examen

Fase 3: Agile rapport

Fase 4: Assessment

Het traject (inclusief eventuele herhaalstappen) dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond.

 

Fase 1: Ervaringsdocument, Zelfassessment en Agile portfolio

In het Ervaringsdocument omschrijft u uw opleidingen, cursussen, werkgevers en uw werkervaring van de afgelopen jaren. Verder geeft u vier referenten op waarmee u in het afgelopen jaar heeft samengewerkt:

 • een collega agile leader
 • iemand op senior managementniveau
 • twee mensen waarmee u in een agile omgeving heeft samengewerkt.

Deze referenten moeten kunnen beoordelen welke impact u op uw organisatie heeft gehad. Via uw persoonlijke account op onze portal nodigt u uw referenten uit voor een korte enquête, bestaande uit 7 vragen.

In de Agile biografie beschrijft u de business unit/afdeling waarin u de afgelopen jaren werkzaam bent geweest. Tevens beschrijft u het doel en de missie van de afdeling.

Verder beschrijft u de organisatiecontext waarin u het afgelopen jaar heeft gefunctioneerd, Dit doet u aan de hand van een organogram, het gebruikte agile scalingsmodel en de inrichting van de teams.

Tot slot scoort u de complexiteit van uw werkzaamheden van het afgelopen jaar aan de hand van een aantal criteria.

 

In het Zelfassessment beschrijft u op basis van competentie-elementen op welke wijze uw werk impact heeft gehad in het afgelopen jaar. De competenties vindt u in de Eindtermen en in de Referentie Gids.

 

Het portfolio heeft tot doel de assessoren inzicht te geven in de wijze waarop u agile in praktijk brengt en in de impact die uw leiderschap heeft op uw omgeving en de organisatie. In het portfolio schrijft u 3 case studies. Het sjabloon vindt u onderaan deze pagina.

 

Na inleveren van de 3 onderdelen beoordelen wij binnen ongeveer 2 weken of u toelaatbaar bent. Bij een positief resultaat kunt u het theorie-examen afleggen.

 

Fase 2: Theorie-examen

Het theorie-examen is bedoeld als entreevoorwaarde voor het verdere traject. De vragen toetsen basale agile kennis waarvan we verwachten dat agile leaders op IPMA B-niveau deze zonder al te veel moeite kunnen beantwoorden. We toetsen uw inzicht in agile principes, theorieën en practices. Het examen bestaat uit open vragen, waarbij u uw agile kennis toepast op casussen. Er wordt een steekproef genomen uit de 3 competentiegebieden. Het examen bestaat uit mindsetvragen, toepassingsvragen en analysevragen. De focus ligt op de agile mindset.

Bij aanvang van het examen krijgt u van ons een exemplaar van de:

Deze worden na afloop ingeleverd. Niet toegestaan zijn eigen aantekeningen, trainingsmateriaal, uw eigen Referentie Gids of Agile eindtermen en andere bronnen dan bovenstaande.

Om u optimaal voor te bereiden kunt u de oefenopgaven en de Agile eindtermen downloaden. In de IPMA Referentie Gids ICB4 in een Agile Omgeving zijn per competentie de mindset, kennis, vaardigheden en KCI’s op een heldere wijze aan elkaar zijn gekoppeld en uitgelegd. We raden aan om de gids te bestellen omdat u die nodig bij het maken van de oefenopgaven en in voorbereiding op het examen. De eerste 2 hoofdstukken kunt u kosteloos downloaden zodat u direct kunt beginnen.

U legt het examen af via de portal met een van onze computers. Benieuwd hoe het werkt? Na inschrijving staat er een oefenomgeving voor u klaar.

Om u optimaal voor te bereiden op het examen kunt u oefenopgaven downloaden. U vindt ze bij Downloads onderaan deze pagina.

Wij bieden geen opleidingen aan. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Slagingspercentages per opleider en tevredenheid vindt u op onze pagina slagingspercentages en tevredenheid.

 

Fase 3: Rapport

In het rapport geeft u een uitgebreide beschrijving van uw opdracht. In het rapport beschrijft u de achtergrond van uw opdracht, uw uitdagingen en een terugblik op uw functioneren. Het rapport heeft een voorgeschreven structuur. Gebruik hierbij hiervoor het sjabloon te vinden bij Downloads onderaan deze pagina. In de Toelichting leest u precies wat u dient te vermelden.

 

Fase 4: Interview

Het interview gaat over de – in het Ervaringsdocument beschreven – afgelopen 5 jaar, waarbij de nadruk ligt op het afgelopen jaar. We kijken in welke mate u de concepten zoals u die in het theorie-examen heeft beschreven in de praktijk heeft gebracht. Het interview is met twee assessoren en duurt maximaal anderhalf uur. Als u tijdens het interview aantoont dat u impact gemaakt heeft en voldoet aan de competenties, wordt u voorgedragen voor certificering.

Documentatie meenemen
Wij verzoeken u tastbare voorbeelden uit uw agile portfolio mee te nemen naar het interview. Bijvoorbeeld:
• Een foto of video of andere weergave van voorbeelden hoe u visueel management heeft opgezet;
• Een document waarin staat wat uw visie op bepaalde agile onderwerpen is; zoals een blog, een artikel of een presentatie;
• Een slidedeck of andere weergave van een cursus of workshop die u heeft gegeven;
• Een video of ander verslag van bepaalde bijeenkomsten of sessies die u heeft gefaciliteerd;
• Documentatie die aantoont hoe de besluitvorming in uw omgeving verliep;
• Een weergave of voorbeeld van hoe u impact of business value hebt gerealiseerd in uw omgeving; etc.

De tijd van het interview is beperkt, we raden daarom aan de competenties zo volledig mogelijk te onderbouwen in uw documentatie.

 

Certificaat en register

Na het afronden van het assessment bepalen de assessoren of zij u voordragen voor certificering. Bij een positief resultaat ontvangt u het certificaat per mail. Met het IPMA B-certificaat bent u gerechtigd de titel IPMA® Level B – Certified Agile Senior Leader te voeren. Het IPMA B-certificaat is vijf jaar geldig. Daarna kunt u in twee simpele stappen uw certificering verlengen.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het Internationale IPMA-register. Zo bent u zichtbaar voor potentiële opdrachtgevers. Wij updaten het register maandelijks.

 

Kosten:

De kosten van het traject bedragen 2850,- euro exclusief 21% BTW. Meer informatie vindt u op de pagina Tarieven.

 

Downloads

 

Begeleiding

Wij bieden geen begeleiding aan. Begeleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk.

 

Aanmelden