IPMA A-project

Met het IPMA A-certificaat laat u zien dat u een zeer ervaren projectmanager bent en verschillende complexe projecten hebt geleid. Als u minstens vijf jaar ervaring heeft als manager van complexe projecten, kies dan voor het IPMA A-traject. Op deze manier kunt u bewijzen tot de groep meest ervaren projectmanagers ter wereld te behoren.

 

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor een IPMA A-certificering dient u voldoende ervaring met voldoende complexe projecten aan te tonen. Hieronder staan de minimale ervaringseisen. Het gaat
hier om de totalen van alle projecten die voor IPMA A meetellen.

In de laatste 12 jaar minimaal 60 niet-overlappende maanden ervaring als projectmanager, waarvan minimaal 36 maanden op IPMA A-niveau (complexiteitsscore ≥ 32). De rest mag op IPMA B-niveau (complexiteitsscore ≥ 25). In totaal moet u minimaal 4.400 uur als projectmanager aan projecten hebben besteed, waarvan minimaal 2.500 uur aan projecten op IPMA A-niveau.

 

Wat is een A- of B-project?

De complexiteit is bepalend voor het niveau van de projecten: IPMA A, B of C. De complexiteit wordt bepaald door zowel cijfermatige als inhoudelijke factoren,. De cijfermatige factoren zijn in
onderstaande tabel weergegeven:

Cijfermatige factoren van complexiteit Criteria IPMA B Criteria IPMA A
Periode dat u verantwoordelijk projectmanager was ≥ 9 maanden ≥ 18 maanden
Geplande doorlooptijd van het project ≥ 9 maanden ≥ 18 maanden
Werkelijke doorlooptijd ≥ 9 maanden ≥ 18 maanden
Aantal mensen (direct en indirect) aangestuurd ≥ 10 ≥ 30
Aantal uren van de door u (direct en indirect) aangestuurde mensen ≥ 6250 ≥ 30.000
Aantal uren als projectmanager aan het project besteed ≥ 700 ≥ 2.400
Aantal belanghebbende partijen ≥ 8 ≥ 16, waarvan min. 6 op directieniveau

De getallen hebben het karakter van richtlijn en de interpretatie ervan verschilt per sector. U dient dan ook bij elk project aan te geven welk complexiteitsniveau dat project volgens u is: A of B. Wel dient u, indien een project niet voldoet aan één (of meer) van de cijfermatige criteria (bijv. een doorlooptijd van minder dan 9 of 18 maanden, of een aantal uren van minder dan 6.250 of 30.000) niet voldaan wordt, maar het project volgens u en conform de inhoudelijke complexiteitsscore wel aan de IPMA A- of B-eisen voldoet, aanvullende uitleg te geven waarom het project volgens u wel IPMA A- hetzij B-waardig is. Meer weten? Lees de Toelichting invulinstructie onderaan deze pagina.

 

Fasen van het traject

Het IPMA A-traject is opgedeeld verschillende fasen. Na een intakegesprek levert u het Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment (Word-documenten) in en beoordelen wij uw werk. Vervolgens schrijft u een Projectrapport (Word-document). Tevens verzamelen wij feedback over uw functioneren. Afsluitend vindt er een interview plaats met twee assessoren. Bekijk volledige traject

 

Certificaat en register

Na het afronden van het assessment bepalen de assessoren of zij u voordragen voor certificering. Bij een positief resultaat ontvangt u het certificaat per mail. Met het IPMA-A-certificaat bent u gerechtigd de titel ‘Certified Project Director’ te voeren. Het IPMA-A-certificaat is vijf jaar geldig. Daarna kunt u in twee simpele stappen uw certificering verlengen.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het Internationale IPMA-register. Zo bent u zichtbaar voor potentiële opdrachtgevers. Wij updaten het register maandelijks.

 

Downloads

 

Overige informatie en documentatie

Ga naar Certificeren voor aanmelden, tarieven en deadlines.

Wij bieden geen begeleiding aan. Begeleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk.

De kosten zijn te vinden op de pagina tarieven.