IPMA B-programmamanagement

Het traject voor IPMA B-programmamanagement is bedoeld voor de ervaren programmamanager. Met het IPMA B certificaat bewijst u complexe programma’s zelfstandig te kunnen leiden.

 

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor IPMA B-programma dient u voldoende ervaring met voldoende complexe programma’s aan te tonen. Hieronder staan de minimale ervaringseisen. Het gaat hier om de totalen van alle programma’s die voor dat niveau meetellen.

In de laatste 8 jaar (In bijzondere situaties uitbreidbaar naar 12 jaar):
Minimaal 5 jaar (60 niet-overlappende maanden) ervaring als programmamanager, waarvan minimaal 3 jaar (36 maanden) in een verantwoordelijke leiderschapsrol in complexe programma’s (complexiteit ≥ 25)

U beschrijft zoveel programma’s dat u daarmee aantoont minimaal aan deze ervaringseis te voldoen. In het Ervaringsdocument is ruimte om 3 programma’s te beschrijven. Maar indien u bijvoorbeeld slechts 2 programma’s nodig heeft om aan deze ervaringseis te voldoen, mag u de rest leeg laten.

De situatie kan zich voordoen dat u in de laatste 6 (C) of 8 (B) jaar niet voldoende maanden ervaring kunt aantonen, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk een andere functie heeft vervuld. Maar u heeft in de periode daarvóór wel voldoende ervaring opgebouwd.
In dergelijke gevallen is het wellicht mogelijk ervaring van  9 t/m 12 jaar geleden mee te laten tellen om aan de ervaringseis te kunnen voldoen. Zie hiervoor de Toelichting invulinstructie.

 

Programma-indicatoren

Om u als kandidaat enig houvast te geven geeft onderstaande lijst enige indicatie van de verwachte minimum¬omvang van een ‘typisch’ B-programma. Maar let wel: dit zijn geen minimumeisen; de getallen hebben het karakter van richtlijn en de interpretatie ervan verschilt per sector.

 

Factoren van programmacomplexiteit

Indicatieve richtlijnen

IPMA B

Periode dat u verantwoordelijk programmamanager was ≥ 15 maanden
Geplande doorlooptijd van het programma ≥ 15 maanden
Werkelijke doorlooptijd ≥ 15 maanden
Aantal mensen direct aangestuurd ≥ 8
Aantal mensen indirect aangestuurd ≥ 40
Aantal uren van de door u (direct en indirect) aangestuurde mensen ≥ 25.000
Aantal uren door u als programma­manager aan het programma besteed ≥ 1.000
Aantal belanghebbende partijen ≥ 8

Een uitgebreide beschrijving van de toelatingseisen en complexiteit vindt u in de Toelichting invulinstructie.

 

Fasen van het traject

Het traject van IPMA B Programmamanagement is opgedeeld in verschillende fasen. Voordat u het assessment kunt doen, dient u enkele stappen te doorlopen. Bekijk het volledige traject.

 

Certificaat en register

Na het afronden van het assessment bepalen de assessoren of zij u voordragen voor certificering. Bij een positief resultaat ontvangt u het certificaat per mail. Met het IPMA B-certificaat bent u gerechtigd de titel ‘Certified Senior Programme Manager’ te voeren. Het IPMA B-certificaat is vijf jaar geldig. Daarna kunt u in twee simpele stappen uw certificering verlengen.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het Internationale IPMA-register. Zo bent u zichtbaar voor potentiële opdrachtgevers. Wij updaten het register maandelijks.

 

Downloads

 

Overige informatie

Ga naar Certificeren voor aanmelden, tarieven en deadlines.Wij bieden geen begeleiding aan. Begeleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk.

De kosten zijn te vinden op de pagina tarieven.

 

Aanmelden