IPMA B-projectmanagement

IPMA B-projectmanagement is bestemd voor de ervaren projectmanager. Met het IPMA B -certificaat bewijst u complexe projecten zelfstandig te kunnen leiden.

 

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor IPMA B-project dient u voldoende ervaring met voldoende complexe projecten aan te tonen. Het gaat hier om de totalen van alle projecten die voor dat niveau meetellen. De minimale ervaringseis is:

In de laatste 8 jaar minimaal 60 niet-overlappende maanden ervaring als projectmanager, waarvan mini­maal 36 maanden op IPMA B-niveau (complexiteitsscore ≥ 25). De rest mag op IPMA C-niveau (complexiteitsscore ≥ 16).

U beschrijft zoveel projecten dat u daarmee aantoont minimaal aan deze ervaringseis te voldoen. Er is ruimte om 10 projecten te beschrijven. Maar indien u bijvoorbeeld slechts 5 projecten nodig heeft om aan deze ervaringseis te voldoen, mag u de vragen bij projecten 6 t/m 10 leeg laten.

De situatie kan zich voordoen dat u in de laatste 6 (C) of 8 (B) jaar niet voldoende maanden ervaring kunt aantonen, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk een andere functie heeft vervuld. Maar u heeft in de periode daarvóór wel voldoende ervaring opgebouwd.
In dergelijke gevallen is het wellicht mogelijk ervaring van  9 t/m 12 jaar geleden mee te laten tellen om aan de ervaringseis te kunnen voldoen. Zie hiervoor de Toelichting invulinstructie (pdf).

 

Wat is een B- of C-project?

De complexiteit zoals u deze invult in het Ervaringsdocument is bepalend voor het niveau van de projecten: IPMA B of C. De complexiteit wordt bepaald door een groot aantal factoren.

Om u als kandidaat enig houvast te geven geeft onderstaande lijst enige indicatie van de verwachte minimum¬omvang van een ‘typisch’ B- of C-project. Zo zal een C-(deel)projectmanager moeilijk de competenties leiderschap en teamwerk kunnen aantonen indien zijn of haar projectteam minder dan 5 personen telt en/of die tezamen minder dan driekwart manjaar aan het projectresultaat hebben bijgedragen; of zal het moeilijk zijn voldoende praktijkvoorbeelden van acties (‘STARs’) te geven indien de kandidaat minder dan 200 uur aan het project heeft besteed. Maar let wel: dit zijn geen minimumeisen; de getallen hebben het karakter van richtlijn en de interpretatie ervan verschilt per sector. De indicatieve cijfers zijn in onderstaande tabel weergegeven.

 

Cijfermatige factoren van complexiteit Indicatieve richtlijnen IPMA C Indicatieve richtlijnen IPMA B
Periode dat u verantwoordelijk projectmanager was ≥ 3 maanden ≥ 9 maanden
Geplande doorlooptijd van het project ≥ 3 maanden ≥ 9 maanden
Werkelijke doorlooptijd ≥ 3 maanden ≥ 9 maanden
Aantal mensen (direct en indirect) aangestuurd ≥ 5 ≥ 10
Aantal uren van de door u (direct en indirect) aangestuurde mensen ≥ 1100 ≥ 6250
Aantal uren als projectmanager aan het project besteed ≥ 200 ≥ 700
Aantal belanghebbende partijen ≥ 4 ≥ 8

Een uitgebreide beschrijving van de toelatingseisen en complexiteit vindt u in de Toelichting invulinstructie.

 

Fasen van het traject

Het IPMA B-traject is opgedeeld in verschillende fasen. Zo levert u het Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment in en verzamelen wij feedback over uw functioneren. Vervolgens schrijft u een Projectrapport. Afsluitend vindt er een interview plaats met twee assessoren. Bekijk volledige traject.

 

Certificaat en register

Na het afronden van het assessment bepalen de assessoren of zij u voordragen voor certificering. Bij een positief resultaat ontvangt u het certificaat per mail. Met het IPMA B-certificaat bent u gerechtigd de titel ‘Certified Senior Project Manager’ te voeren. Het IPMA B-certificaat is vijf jaar geldig. Daarna kunt u in twee simpele stappen uw certificering verlengen.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het Internationale IPMA-register. Zo bent u zichtbaar voor potentiële opdrachtgevers. Wij updaten het register maandelijks.

 

Overige informatie en documentatie

Wij bieden geen begeleiding aan. Begeleiden en certificeren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Een uitgebreide beschrijving vindt u in de Toelichting invulinstructie.

De kosten zijn te vinden op de pagina tarieven.