IPMA PMO

IPMA PMO is de certificering voor de beginnend of ervaren professional die werkzaam is in een Project Management Office en behoefte heeft aan meer theoretische onderbouwing en erkenning van zijn of haar vakmanschap. Tijdens het IPMA PMO traject leert u uw eigen functioneren kritisch beoordelen en doet u theoretische kennis op van alle aspecten binnen dit vakgebied.

Het belang van een professioneel PMO (Project Management Office) is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Een PMO is een verbindend dienstencentrum voor de organisatie zowel op strategisch, tactisch als op operationeel niveau. Diensten aan het management van projecten, maar ook aan programma’s en portfolio’s. Denk dan aan het ontwikkelen en beheren van:

  • Processen, procedures en werkinstructies
  • Tools en technieken
  • Het verstrekken van (management) informatie en advies

IPMA Nederland en IPMA Certificering hebben dan ook (in overleg met IPMA International) ervoor gekozen om door middel van het ontwikkelen van een IPMA PMO certificaat meer erkenning te geven aan de betrokkenen in dit vakgebied.

 

Het examen

Deelname aan het IPMA PMO examen start met uw aanmelding en sluit af met een examen. Het IPMA PMO examen bestaat uit twee delen en beslaat in totaal 2 uur. Het eerste deel bestaat uit 40 enkelvoudige meerkeuze vragen en duurt ongeveer 60 minuten. Het tweede deel bestaat uit samengestelde meerkeuzevragen en duurt ook ongeveer 60 minuten. De kandidaat kan zelf zijn of haar tijd verdelen tussen de twee onderdelen. Beide onderdelen wegen voor 50% mee in het behalen van het eindresultaat. Het examen wordt digitaal afgenomen.

Wij bieden geen opleidingen aan. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Slagingspercentages per opleider en tevredenheid vindt u op onze pagina slagingspercentages en tevredenheid.

 

Oefenopgaven

Om u optimaal voor te bereiden op het examen bieden we oefenopgaven aan. U vindt ze onderaan deze pagina. U krijgt bij het examen rekenregels zodat u niet alle formules uit uw hoofd hoeft te leren. Bij de digitale examens staan deze bij de betreffende vraag. In de Eindtermen ICB4 staat welke stof men moet weten voor het examen. Liever een handzaam boekje waarin de competenties, eindtermen, leerdoelen en leerstof op een heldere wijze aan elkaar zijn gekoppeld en uitgelegd? Bestel dan de Examengids ICB4.

 

Toelatingseisen

Voor IPMA PMO zijn er geen toelatingseisen. Enige ervaring in het vakgebied PMO is echter wel wenselijk. Het traject dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond, inclusief eventuele herexamen(s).

 

Certificaat

Na afronding van het examen krijgt u binnen 24 uur de uitslag per e-mail (en indien u slaagt het certificaat). Het IPMA PMO-certificaat is vijf jaar geldig en kan na aantonen van voldoende ervaring met vijf jaar worden verlengd.

IPMA PMO is (nog) niet opgenomen in de Internationale Competence Baseline van IPMA International. Er is daarom geen opname in het internationale register.

 

Overige informatie

De kosten van het examen zijn €450,- exclusief BTW. Het examen wordt ongeveer een keer per maand afgenomen op donderdagen van 12.30 – 14.30 uur op ons kantoor in Nieuwegein. Kijk voor een overzicht op Examendata (opent in nieuw venster).

 

Downloads