IPMA B

IPMA B is bestemd voor de ervaren professional. Met het IPMA B-certificaat bewijst u complexe projecten, programma’s of portfolio’s zelfstandig te kunnen leiden.

 

“Het IPMA B traject zorgt voor spiegeling van de gemaakte keuzes voor het referentieproject maar biedt direct aankopingspunten en terminologie die je kan toepassen in het project waar je momenteel mee bezig bent. dat vind ik een verrassend leereffect van de certificering.”

“De lead assessor legde het proces duidelijk uit en stelde me erg op mijn gemak. Hij gaf me veel ruimte om de vragen te beantwoorden en maakte mooie bruggetjes naar volgende vragen. Hij had het gesprek goed voorbereid. Hierdoor verliep het assessment op een hele natuurlijke wijze en vond ik het een prettig gesprek.”

 

Drie domeinen

Certificeren op IPMA B-niveau kan op drie domeinen: project-, programma en portfolio. Op onderstaande pagina’s vindt u specifieke informatie per domein:

 

Project      Programma      Portfolio

 

Fasen van het traject

Let op: Om de toegankelijkheid voor kandidaten te vergroten wordt per 1 april 2018 het schriftelijk examen voor IPMA B (voor de domeinen Project- Programma- en Portfoliomanagement) vervangen door een mondeling examen. Dit biedt meer ruimte voor toelichting en reflectie en betere aansluiting op het assessmentinterview.  Voor kandidaten die toch liever een schriftelijk examen afleggen bieden we uiteraard een overgangsperiode.

Het IPMA B-traject bestaat uit vier fasen:

Fase 0: Aanmelding

Fase 1: Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment inleveren. Beoordeling toelaatbaarheid.

Fase 2: Schriftelijk of mondeling examen ↺

Fase 3: Rapport ↺ Beoordeling rapport

Fase 4: Assessmentinterview ↺

 

Het gehele traject (inclusief eventuele herhaalstappen) dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond. Een fase met ↺ geeft aan dat indien die activiteit (het Schriftelijk examen, Rapport en/of Assessment­interview) als onvoldoende wordt beoordeeld, deze activiteit éénmalig opnieuw uitgevoerd mag worden. Hiervoor worden de kosten van de desbetreffende fase nogmaals in rekening gebracht.

 

Certificaat en register

Na het afronden van het interview bepalen de assessoren of zij u voordragen voor certificering. Bij een positief resultaat ontvangt u het certificaat binnen een week per mail. Het IPMA B-certificaat is vijf jaar geldig. Daarna kunt u hercertificeren.

Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het Internationale IPMA-register. Zo bent u zichtbaar voor potentiële opdrachtgevers. Wij updaten het register maandelijks.

 

Overige informatie

Wij bieden geen begeleiding aan. Begeleiden en certificeren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk.

De kosten zijn te vinden op de pagina tarieven.