IPMA B

IPMA B is bestemd voor de ervaren professional. Met het IPMA B-certificaat bewijst u complexe projecten, programma’s of portfolio’s zelfstandig te kunnen leiden.

 

3 domeinen

Certificeren op IPMA B-niveau kan op 3 domeinen: project-, programma en portfolio. Op onderstaande pagina’s vindt u specifieke informatie per domein:

 

Project      Programma      Portfolio

 

Fasen van het traject

Het IPMA B-traject bestaat uit 4 fasen:

Fase 0: Aanmelding

Fase 1: Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment inleveren. Beoordeling toelaatbaarheid.

Fase 2: Schriftelijk examen ↺

Fase 3: Rapport ↺ Beoordeling rapport

Fase 4: Assessmentinterview

 

Het gehele traject (inclusief eventuele herhaalstappen) dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond. Een fase met ↺ geeft aan dat indien die activiteit (het Schriftelijk examen, Rapport en/of Assessment­interview) als onvoldoende wordt beoordeeld, deze activiteit éénmalig opnieuw uitgevoerd mag worden. Hiervoor worden de kosten van de desbetreffende fase nogmaals in rekening gebracht.

 

Certificaat en register

Na het afronden van het assessment bepalen de assessoren of zij u voordragen voor certificering. Als u slaagt ontvangt u het certificaat op het door u opgegeven adres. Het IPMA B-certificaat is vijf jaar geldig. Daarna kunt u hercertificeren.

De gegevens van geslaagde kandidaten worden naar IPMA International gestuurd. Na ongeveer een maand worden geslaagde deelnemers opgenomen in het internationale register.

 

Overige informatie

Wij bieden geen begeleiding aan. Begeleiden en certificeren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk.

De kosten voor IPMA B zijn € 2.800 exclusief BTW. Indien u een fase opnieuw moet doen worden hier extra kosten voor berekend. Meer informatie is te vinden op de pagina tarieven.