Downloads

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle beschikbare downloads. Engelstalige documenten zijn te vinden op de Engelse downloadpagina. Informatie over de trajecten met bijbehorende documentatie vindt u onder IPMA-niveaus. Soms brengen we nieuwe versies van documenten uit. Meestal kunt u een oude versie nog inleveren. Neem bij twijfel contact met ons op via info@ipmacertificeren.nl

 

Algemeen

 

Algemene voorwaarden en reglementen

 

IPMA-PMO

 

IPMA-D

 

IPMA D-agile

 

IPMA-C

 

IPMA C-agile

 

IPMA B-project

 

IPMA B-programma

 

IPMA B-portfolio

 

IPMA A-project

 

IPMA A-programma

 

IPMA A-portfolio

 

 

Hercertificering

IPMA-A, -B en C-projectmanagement

 

IPMA-A en B-programma- en portfoliomanagement

 

IPMA-B en C agile

 

IPMA-D

 

IPMA-PMO