IPMA C – Assessment – Toelatingseisen

De toelatingseisen voor het IPMA C assessment zijn als volgt:

  • C-assessment dient binnen 18 maanden na behalen van IPMA C-theorie te zijn afgerond. Voor kandidaten die nog een C-theoriecertificaat hebben met een geldigheid van 2 jaar geldt dit niet en is de geldigheid zoals vermeld op het certificaat leidend.
  • U dient de laatste 6 jaar minimaal 36 niet-overlappende maanden ervaring als projectmanager of deelprojectmanager van projecten op IPMA C-niveau (complexiteitsscore ≥ 16, zie de Toelichting invulinstructie (pdf).) te hebben opgedaan. Wij gaan er daarbij van uit dat u ongeveer de helft van uw werktijd aan projecten heeft besteed: 36 maanden en 2500 uur.
  • Project 1 dient volledig plaats te vinden in de afgelopen 6 jaar en op het moment van aanmelding reeds te zijn afgerond. U was projectmanager van dit project van begin tot eind.**
  • Bij oude projecten tellen alleen de maanden en uren binnen de afgelopen zes jaar mee voor uw ervaring.

 

Ervaring van langer geleden

De situatie kan zich voordoen dat u in de laatste 8 jaar niet voldoende maanden ervaring kunt aantonen, bijvoorbeeld omdat u tijdelijk een andere functie heeft vervuld. Maar u heeft in de periode daarvóór wel voldoende ervaring opgebouwd. In dergelijke gevallen is het wellicht mogelijk ervaring van 9 t/m 12 jaar geleden mee te laten tellen om aan de ervaringseis te kunnen voldoen. U beschrijft daartoe ook deze projecten in dit Ervaringsdocument en vinkt op pagina 6 het vakje aan. U beschrijft in het opmerkingenveld wat de reden is waarom u oudere projecten wilt laten meetellen. Het is aan IPMA Certificering om te beoordelen of deze omstandigheden valide redenen zijn.

 

Wat is een IPMA C-project?

De complexiteit zoals u deze invult in het Ervaringsdocument is bepalend voor het niveau van de projecten: IPMA A, B of C. De complexiteit wordt bepaald door een groot aantal factoren. Daarom wordt u verzocht voor elk door uw beschreven project de complexiteitsscorelijst in te vullen en toe te lichten. U dient dan ook bij elk project op te geven welk complexiteitsniveau dat project volgens u is: A, B of C. Dit niveau wordt bepaald door de complexiteit die u opgeeft. Meer informatie vindt u in de Toelichting invulinstructie op pagina 7-12.

Om u als kandidaat enig houvast te geven geeft onderstaande lijst enige indicatie van de verwachte minimumomvang van een ‘typisch’ A-, B- of C-project. Zo zal een C-(deel)projectmanager moeilijk de competenties leiderschap en teamwerk kunnen aantonen indien zijn of haar projectteam minder dan 5 personen telt en/of die tezamen minder dan driekwart manjaar aan het projectresultaat hebben bijgedragen; of zal het moeilijk zijn voldoende praktijkvoorbeelden van acties (‘STARs’) te geven indien de kandidaat minder dan 200 uur aan het project heeft besteed. Maar let wel: dit zijn geen minimumeisen; de getallen hebben het karakter van richtlijn en de interpretatie ervan verschilt per sector. De indicatieve cijfers zijn in onderstaande tabel weergegeven.

 

Indicatieve richtlijnen van een IPMA C-project

 Periode dat u verantwoordelijk projectmanager was  ≥ 3 maanden
 Geplande doorlooptijd van het project  ≥ 3 maanden
 Werkelijke doorlooptijd  ≥ 3 maanden
 Aantal mensen aangestuurd  ≥ 5
 Aantal uren van de door u aangestuurde mensen  ≥ 1.100
 Aantal uren als projectmanager aan het project besteed  ≥ 200
 Aantal belanghebbende partijen  ≥ 4

 

Terug naar hoofdpagina IPMA C-assessment