Annuleren en verplaatsen - examen

Annuleren of verplaatsen kan uitsluitend via onderstaand formulier. Vermeld jouw huidige examendatum en jouw gewenste nieuwe examendatum. Kijk voor een nieuwe beschikbare datum op de portal of in de Examenkalender.

Zijn er kosten gebonden aan het verplaatsen en zijn de facturatiegegevens anders dan bij ons bekend? Geef dan de nieuwe gegevens door.

Uitstellen kan maximaal twee maanden vooruit en je kunt maximaal twee keer uitstel aanvragen.

Omboeken examen

De kosten voor het uitstellen van een IPMA examen of –assessment vindt je in onderstaande tabel. Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Uitstel

Examen

Interview

> 4 weken vooraf:

kosteloos

€ 214

< 4 weken vooraf:

€ 112*

€ 316*

*Bij uitstellen minder dan 24 uur vooraf ben je het volledige examen/interviewgeld kwijt!

Annuleren examen

De kosten voor het annuleren van een IPMA examen of –assessment vindt je in onderstaande tabel. Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Annuleren

Examen

Interview

> 4 weken vooraf:

€ 112

€ 316

< 4 weken vooraf:

€ 164*

geen restitutie

*Bij annuleren minder dan 24 uur vooraf ben je het volledige examengeld kwijt!

Fase overdoen of tussentijds stoppen

Binnen de trajecten doorloopt u een aantal fasen. Sommige fasen kun je bij een onvoldoende beoordeling éénmalig overdoen (hier zijn kosten aan verbonden). Bij andere fasen stopt het traject en ontvang je het restant van de kosten retour.

Besluit je zelf om te stoppen met het traject dan ontvang je de kosten van de vervolgfasen retour, minus de annuleringskosten.

In onderstaand overzicht zijn per traject de fasen met bijbehorende activiteiten, op te leveren documenten en beoordelingsmomenten opgenomen. Fasen met mogen worden overgedaan tegen de vermelde kosten. Indien een fase slechts éénmalig uitgevoerd mag worden, stopt het traject bij een onvoldoende beoordeling van de desbetreffende fase.

 

IPMA C

IPMA C-Agile

IPMA B

IPMA A

Fase 1

Theorie-examen (IPMA C-theorie)

↺ € 816

Ervaringsdocument

  • Zelfassessment
    ↺ € 153


Ervaringsdocument

  • Zelfassessment
  • Managementsamenvatting
  • Beoordeling toelaatbaarheid fase 2

Intakegesprek (op basis van eigen documentatie)

Fase 2

Ervaringsdocument

 

Zelfassessment

Managementsamenvatting

Beoordeling toelaatbaarheid fase 3

Theorie-examen

 

↺ € 816

Theorie-examen

 

↺ € 816

Ervaringsdocument

 

Zelfassessment

Managementsamenvatting

Beoordeling toelaatbaarheid fase 3

Fase 3

Interview

 

↺ € 816

Portfolio

 

↺ € 153

Projectrapport

 

Beoordeling rapport

↺ € 612

Projectrapport

 

Beoordeling rapport

↺ € 612

Fase 4

 

Interview

 

↺ € 816

Interview

 

↺ € 1.020

Interview

 

↺ € 1.224

* Het teken↺ geeft het volgende aan:
Indien het resultaat van een examen, rapport of assessment onvoldoende is, kan deze activiteit éénmalig opnieuw gedaan worden cq. kan een document nogmaals worden aangeboden. Hiervoor worden de tarieven van de betreffende fase nogmaals in rekening gebracht. De vermelde tar
ieven zijn exclusief 21% BTW.

Omboekings- of annuleringsformulier