Over ons - IPMA Certificering

Onafhankelijke examinering

Vanaf 1 januari 2015 is IPMA Certificering het certificeringsorgaan van de vereniging IPMA-NL. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Voor een overzicht van opleiders, ga naar IPMA-NL of bekijk het overzicht Waardering opleiders.

Voor de examens geldt:

  • IPMA Certificering ontwikkelt en organiseert de examens strikt gescheiden van de vereniging.
  • We werken onafhankelijk van opleidingen en projectmanagementmethodes.
  • Examinering gebeurt door professionele assessoren.
  • De kandidaat wordt beoordeeld op technische competenties én op contextuele en gedragscompetenties.
  • Gericht op persoonlijke en professionele loopbaanontwikkeling.

Bekijk de slagingspercentages per opleidingsinstituut voor IPMA-D, IPMA-PMO of IPMA-C-theorie.

Oprichting IPMA Certificering

De eerste gecertificeerden in Nederland (dit was in 1995) werden meteen IPMA-assessoren: je hebt immers assessoren nodig die IPMA gecertificeerd zijn om anderen te kunnen certificeren. Dat is, naast de internationale richtlijn, natuurlijk de basis.

In het verleden hebben diverse partijen voor IPMA de certificering uitgevoerd. De laatste jaren voor de start van IPMA Certificering was dit proces (geheel) uitbesteed aan een externe partij, Cito. Destijds (2013 – 2014) was er vanuit het IPMA-NL bestuur behoefte aan groei in marktattentie, leden en certificering. Lees verder.

De mensen achter IPMA Certificering

Maak ook kennis met onze medewerkers, correctoren en assessoren.

 

Wil je wat vragen?

Zoek je contact met ons? Bekijk onze adres- en bedrijfsgegevens of vul het formulier in als je een vraag hebt.

Projectsucces is een keuze!