IPMA C - Certificaat

Met een IPMA-level-C certificering laat je zien over zowel een goede theoretische kennis van projectmanagement te beschikken, als de capaciteit te hebben de projectmanager van complexe projecten te kunnen ondersteunen. Het IPMA-C-traject laat je op een professionele manier naar projecten kijken, met als doel jouw projectmanagement naar een hoger niveau te tillen.

FASES IPMA C

Fase 0: Voorbereiding Theorie examen

Het examen duurt drie uur en bestaat uit korte casussen en open vragen. Bereid je optimaal voor op het examen met de oefenopgaven hieronder.

Wij bieden geen opleidingen aan. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Bekijk ook de slagingspercentages per opleider en tevredenheid

Bij het examen ontvang je rekenregels zodat je niet alle formules uit je hoofd hoeft te leren. Bij de digitale examens staan deze bij de betreffende vraag. In de Eindtermen ICB4 staat welke stof je moet weten voor het examen.

Examengids

Liever een handzaam boekje waarin de competenties, eindtermen,
leerdoelen en leerstof op een heldere wijze aan elkaar zijn gekoppeld en uitgelegd? Bestel dan de Examengids ICB4
of download gratis H 1&2.

  H1&2 Examengids

Fase 1: Theorie examen

Het IPMA-C-theorie certificaat is het eerste deel van het IPMA-C-traject. In dit deel vergaar je brede theoretische kennis op alle gebieden van projectmanagement. Na behalen van het examen ontvang je het deelcertificaat IPMA-C-theorie en kunt je starten met het C-assessment. 

U mag meenemen naar het examen:

 • Simpele rekenmachine
 • Iets te eten
 • Iets te drinken
 • Eventueel een eigen pen

  Overige hulpmiddelen worden op de examenlocatie uitgereikt. Ook kladpapier krijgt u van ons

Toelatingseisen
Geen, maar let op: bij IPMA-C-assessment gelden er wel toelatingseisen!

Duur examen
3 uur

Inhoud examen
Korte casussen en open vragen

Cesuur
34 van de 68 punten

Geldigheid certificaat
18 maanden

Kosten
Bekijk de tarieven

Wanneer
Bekijk de examenkalender

Annuleren en/of omboeken
Klik hier voor de voorwaarden

 

Aanmelden

 

IPMA C

IPMA D-certificaat aanvragen op basis van je IPMA-C-theorie-certificaat.

Meer informatie over IPMA-D-certificaat aanvragen.

Met een IPMA-C-theorie-certificaat heb je de mogelijkheid om het IPMA-D-certificaat aan te vragen. Je ontvangt dan het internationaal erkende IPMA-D-certificaat en wordt ingeschreven in het register van IPMA. Jouw IPMA-C-theorie-certificaat blijft gewoon geldig tot de verloopdatum.

De geldigheid van het IPMA-D-certificaat is 5 jaar vanaf de ingangsdatum van jouw IPMA-C-theorie-certificaat. Aan het einde van deze termijn is het mogelijk te hercertificeren voor IPMA-D. Bij een positief resultaat wordt de geldigheid van jouw IPMA-D-certificaat met vijf jaar verlengd.

Aanvragen kan vanaf het moment van ontvangst van jouw IPMA-C-theoriecertificaat tot één maand voordat het IPMA-C-certificaat verloopt. De kosten voor het aanvragen van het IPMA-D-certificaat naast een IPMA-C-theorie certificaat bedragen €175,00 (excl. BTW). Stuur een mail naar info@ipmacertificeren.nl. Geef daarbij duidelijk aan:

 1. Jouw voor- en achternaam
 2. Wanneer je jouw IPMA-C-theorie hebt behaald
 3. De facturatiegegevens

Fase 2: Assessment

Aan de hand van documentatie toon je jouw ervaring aan die wordt getoetst in het afsluitende interview met twee assessoren. 

Toelatingseisen
Jazeker, bekijk ze hier.

Examen
Assessment + Mondeling

Geldigheid certificaat
5 jaar

Kosten
Bekijk de tarieven

Wanneer
Bekijk de examenkalender

Annuleren en/of omboeken
Klik hier voor de voorwaarden

 

Aanmelden

IPMA C

Documenten IPMA-C

Je start met het inleveren van het ervaringsdocument. Hierna controleren wij of uw ervaringsdocument voldoet aan de kwantitatieve toelatingseisen voor het IPMA-C-Assessment. De inhoudelijke toetsing van jouw ervaring zal plaatsvinden bij het mondeling assessmentinterview.

Zodra het ervaringsdocument is goedgekeurd, kun je in jouw account gewenste assessement datum selecteren. Zorg ervoor dat je de overige onderdelen 4 weken van voor de assessment datum inlevert. 

Ervaringsdocument  

In het Ervaringsdocument omschrijf je jouw opleidingen, cursussen en werkervaring en geef je vier referenten op die betrokken zijn geweest bij jouw projecten. Je beschrijft de projecten waarmee je aantoont aan de ervaringseisen voor IPMA-C te voldoen, en geef je het complexiteitsniveau van elk van deze projecten aan. Gebruik voor het opstellen het sjabloon Ervaringsdocument. Je vindt dit document bij hiernaast. 

 

Wij controleren jouw document op de toelatingseisen. Nadat jouw document is goedgekeurd, is het aan jou om het interview te plannen en de Managementsamenvatting en het Zelfassessment in te leveren.

Managementsamenvatting  

In de Managementsamenvatting geeft je achtergrondinformatie over de organisatie waar je projecten uitvoert en geef je een beschrijving over de projecten een, twee en drie die je in het Ervaringsdocument hebt ingevuld. Indien je één of twee projecten in het Ervaringsdocument hebt beschreven, is het voldoende alleen deze te beschrijven.

 

Gebruik voor het opstellen het sjabloon Managementsamenvatting. Je vindt dit document hiernaast. Lever dit document uiterlijk vier weken voor de interviewdatum in.

Zelfassessment  

In het Zelfassessment geef je per competentie jouw scores op kennis, vaardigheid en ervaring. Bij elke competentie geef je een praktijkvoorbeeld van jouw ervaring. Gebruik voor het opstellen het sjabloon Zelfassessment. Je vindt dit document hiernaast.

Referentenonderzoek  

In het referentenonderzoek word je door vier personen beoordeeld op jouw functioneren. De referenten zijn de opdrachtgever, de leidinggevende en twee teamleden. Alle referenten krijgen dezelfde vragen voorgelegd om een goede vergelijking te kunnen maken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt tijdens het assessment. Het referentenonderzoek start je via je account

Assessmentinterview

Het interview vormt een belangrijk onderdeel van uw beoordeling. Pas na het interview bepalen de assessoren of zij u voordragen voor certificering.
Het assessment is een interview van anderhalf uur met twee assessoren. Jouw competenties worden getoetst aan de hand van de ingeleverde documentatie.

Wij verzoeken u onderstaande documentatie mee te nemen naar het assessment. U kunt de documentatie zowel op papier als digitaal meenemen, als deze maar inzichtelijk is.

Mee te nemen documentatie  

 • Een document waarin het project beschreven wordt; een projectplan, projectmanagementplan, plan van aanpak, projectinitiatiedocument (PID) of offerte.
 • Een document waarin staat hoe u met de risico’s en onzekerheden van het project omgaat; een risicoregister, risico en kansenlijst, risicologboek, issuelogboek, risicodatabase, etc.
 • Een document waarin staat hoe u met wijzigingen omgaat; een wijzigingenlijst, VtW-database, wijzigingslogboek, wijzigingsvoorstellendossier, etc.
 • Documentatie welke aantoont hoe de besluitvorming in en over uw project verliep; verslagen van stuurgroepoverleg, projectmanagementoverleg, overleg met de opdrachtgever, bestuurlijk overleg, etc.
 • Documentatie waarin staat hoe u het project hebt afgesloten; projecteindrapport, projectevaluatie, dechargeverklaring, leerpuntenrapport, afsluitende rapportage, etc.

  De assessoren kunnen aanvullende documentatie verzoeken, afhankelijk van de inhoud van uw ingeleverde documenten. Alle informatie wordt door IPMA Certificering en de assessoren vertrouwelijk behandeld. Alle assessoren hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Mocht geheimhouding toch een probleem zijn neem dan contact met ons op. 

Fase 3: Uitslag + Certificaat

De uitslag
Voor het IPMA C-assessment geldt dat je direct na het interview de uitslag ontvangt. Geslaagd? Onze assessoren overhandigen dan het certificaat. Als je het leuk vindt maken wij ook een foto van dit bijzondere moment. Je ontvangt het certificaat ook per e-mail.

Met een IPMA-C-certificaat mag je jezelf officieel Certified Project Manager noemen. Het IPMA-C-certificaat is vijf jaar geldig en kan daarna, na aantonen van voldoende ervaring, steeds met vijf jaar worden verlengd door jezelf te hercertificeren. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het internationale IPMA-Register. Het register wordt maandelijks ge-update.

Niet geslaagd? Dan kun je opnieuw examen afleggen. Dit kan maximaal twee keer. De kosten zijn gelijk aan het basistarief. Zie hiervoor onze tarievenlijst

Lidmaatschap IPMA-NL
Bij het behalen van jouw IPMA-D-certificaat ontvang je een korting van 40% voor één jaar op een IPMA Professional lidmaatschap van de IPMA-Nederland (IPMA-NL) de beroepsvereniging voor projectmanagement. Je ontvangt een kortingscode wanneer je jouw IPMA-certificaat krijgt toegestuurd. Deze korting geldt niet voor een Young Professional lidmaatschap.

Deze kortingscode is drie maanden geldig, is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen te gebruiken voor het IPMA-NL lidmaatschap. Lees hier meer over de waarde van het IPMA-NL lidmaatschap. 

Interessante pagina's