IPMA C Agile Banner

IPMA C Agile Leadership - Certificaat

Het bewijs dat jij de ervaring en competenties in huis hebt om een agile organisatie vorm te geven. Het is een certificaat voor de professional die ervaren is, boven de theorie staat, wendbaar genoeg is en de vaardigheden heeft om in veranderende contexten nieuwe dingen uit te proberen. Iemand die anderen helpt beter te worden, met de competenties van het individu, het team/de teams en de organisatie als uitgangspunt.

Toelatingseisen
Jazeker, bekijk ze hier.

Duur examen
3 uur

Vraagtype
Open vragen

Cesuur
34 van de 68 punten

Geldigheid certificaat
18 maanden

Kosten
Bekijk de tarieven

Wanneer
Bekijk de examenkalender

Annuleren en/of omboeken
Klik hier voor de voorwaarden

 

Aanmelden

IPMA C Agile

FASES IPMA C Agile

Fase 1: Ervaringsdocument en Zelfassessment

Je start met het invullen van het Ervaringsdocument en Zelfassessment.

Na inleveren van beide documenten via jouw account, vindt er een beoordeling plaats. Je ontvangt na ongeveer een week feedback. Bij een positieve feedback kun je verder met fase 2.

Start het Referentenonderzoek
In het referentenonderzoek word je door vier personen beoordeeld op jouw functioneren. De referenten zijn de opdrachtgever, de leidinggevende en twee teamleden. Alle referenten krijgen dezelfde vragen voorgelegd om een goede vergelijking te kunnen maken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt tijdens het assessment.

Ervaringsdocument  

In het Ervaringsdocument omschrijf je jouw opleidingen, cursussen, werkgevers en jouw werkervaring van de afgelopen 3 jaar. Gebruik hiervoor het sjabloon Ervaringsdocument. Je vindt dit document hiernaast. Verder geeft je vier referenten op waarmee je in het afgelopen jaar hebt samengewerkt:

  • Een collega agile leader
  • Iemand op senior managementniveau en
  • Twee mensen waarmee je in een agile omgeving hebt samengewerkt.

In de Agile biografie beschrijft je de business unit/afdeling waarin je het afgelopen jaar werkzaam bent geweest. Tevens beschrijf je het doel en de missie van de afdeling.

Verder beschrijft je de organisatiecontext waarin je het afgelopen jaar hebt gefunctioneerd. Dit doe je aan de hand van een organogram, het gebruikte agile scalingsmodel en de inrichting van de teams. Tot slot scoor je de complexiteit van jouw werkzaamheden van het afgelopen jaar aan de hand van een aantal criteria. Indien je onvoldoende agile ervaring hebt, kun je het aanvullen met maximaal 12 maanden projectervaring. Er is ruimte voor vier projecten.

Zelfassessment  

In het Zelfassessment geef je per competentie jouw scores op kennis, vaardigheid en ervaring. Bij elke competentie geef je een praktijkvoorbeeld van jouw ervaring. Gebruik voor het opstellen het sjabloon Zelfassessment. Je vindt dit document hiernaast.

Documenten IPMA C Agile Leadership

  Ervaringsdocument   Zelfassessment

Fase 2a: Voorbereiding Theorie Examen

Bereid je optimaal voor op het examen met de oefenopgaven en de Agile eindtermen hieronder. Wij bieden geen opleidingen aan. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Bekijk ook de slagingspercentages per opleider en tevredenheid

Bij het examen ontvang je rekenregels zodat je niet alle formules uit je hoofd hoeft te leren. Bij de digitale examens staan deze bij de betreffende vraag. In de Eindtermen ICB4 staat welke stof je moet weten voor het examen.

Je legt het examen af via de portal met een van onze computers. Benieuwd hoe het werkt? Na inschrijving staat er een oefenomgeving voor je klaar.

Oefenmateriaal IPMA C Agile Leadership

  Oefenexamen

  Antwoorden 

IPMA Referentie Gids ICB4 in een Agile Omgeving


Bestel en lees meer over de IPMA Referentie Gids ICB4 in een Agile Omgeving voor een optimale voorbereiding op het examen. Of download gratis H 1&2.

  Download H1&2

Fase 2b: Theorie Examen

Het theorie-examen duurt drie uur en is bedoeld als entreevoorwaarde voor het verdere traject. De vragen toetsen basale agile kennis waarvan we verwachten dat agile leaders op IPMA C-niveau deze zonder al te veel moeite kunnen beantwoorden. We toetsen jouw inzicht in agile principes, theorieën en practices. Het examen bestaat uit open vragen, waarbij je jouw agile kennis toepast op casussen. Er wordt een steekproef genomen uit de drie competentiegebieden. Het examen bestaat uit mindsetvragen, toepassingsvragen en analysevragen. De focus ligt op de agile mindset.

Bij aanvang van het examen krijg je van ons een exemplaar van de IPMA Referentie Gids ICB4 in een Agile Omgeving en de IPMA Agile Leadership eindtermen. De eindtermen kun je hieronder downloaden.

  Eindtermen

Deze worden na afloop ingeleverd. Niet toegestaan zijn eigen aantekeningen, trainingsmateriaal, uw eigen Referentie Gids of Agile eindtermen en andere bronnen dan bovenstaande.

Bij een positief resultaat kun je verder naar fase 3.

Fase 3: Portfolio

Het portfolio heeft tot doel de assessoren inzicht te geven in de wijze waarop je agile in praktijk brengt en in de impact die jouw leiderschap heeft op jouw omgeving en de organisatie. In het portfolio beschrijf je drie case studies. Het document vind je onderaan deze pagina.

  Portfolio

Fase 4: Interview

Het interview gaat over de – in het Ervaringsdocument beschreven – ervaring van afgelopen drie jaar. De nadruk ligt op het afgelopen jaar. We kijken in welke mate je de concepten zoals je die in het theorie-examen hebt beschreven in de praktijk heeft gebracht. Het interview is met twee assessoren en duurt maximaal anderhalf uur. Als je tijdens het interview aantoont dat je impact gemaakt hebt en voldoet aan de competenties, word je voorgedragen voor certificering.

Documentatie meenemen
Wij verzoeken je tastbare voorbeelden uit jouw agile portfolio mee te nemen naar het interview. Bijvoorbeeld:
• Een foto of video of andere weergave van voorbeelden hoe je visueel management hebt opgezet;
• Een document waarin staat wat jouw visie op bepaalde agile onderwerpen is; zoals een blog, een artikel of een presentatie;
• Een slidedeck of andere weergave van een cursus of workshop die je hebt gegeven;
• Een video of ander verslag van bepaalde bijeenkomsten of sessies die je hebt gefaciliteerd;
• Documentatie die aantoont hoe de besluitvorming in uw omgeving verliep;
• Een weergave of voorbeeld van hoe u impact of business value hebt gerealiseerd in uw omgeving; etc.

De tijd van het interview is beperkt, we raden daarom aan de competenties zo volledig mogelijk te onderbouwen in uw documentatie.

Fase 5: Uitslag + Certificaat

De uitslag
Voor het IPMA-C-Agile-assessment geldt dat je direct na het interview de uitslag ontvangt. Geslaagd? Onze assessoren overhandigen dan het certificaat. Als je het leuk vindt maken wij ook een foto van dit bijzondere moment. Je ontvangt het certificaat ook per e-mail.

Met een IPMA C Agile-certificaat mag je jezelf officieel Certified Agile Project Manager noemen. Het IPMA-C-Agile-certificaat is vijf jaar geldig en kan daarna, na aantonen van voldoende ervaring, steeds met vijf jaar worden verlengd door jezelf te hercertificeren. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het internationale IPMA Register. Het register wordt maandelijks ge-update.

Niet geslaagd? Dan kun je opnieuw examen afleggen. Dit kan maximaal twee keer. De kosten zijn gelijk aan het basistarief. Zie hiervoor onze tarievenlijst

Lidmaatschap IPMA NL
Bij het behalen van jouw IPMA-C-certificaat ontvang je een korting van 40% op één jaar lidmaatschap van IPMA-Nederland (IPMA-NL) de beroepsvereniging voor projectmanagement. Je ontvangt een kortingscode wanneer je jouw IPMA-certificaat krijgt toegestuurd.Deze kortingscode is drie maanden geldig, is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen te gebruiken voor het IPMA-NL lidmaatschap. Lees hier meer over de waarde van het IPMA-NL lidmaatschap. 

Interessante pagina's