Klachten en bezwaar

Klacht

Heb je een klacht, over bijvoorbeeld de examenlocatie, het examen of de assessor? Vul dan het klachtformulier in. De klacht wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen.

Klachtenformulier

Bezwaar

Je kunt ook bezwaar maken tegen de uitslag van een examen. Je kunt een bezwaarschrift indienen wanneer je het niet eens bent met de beoordeling van uw examen. Je dient het bezwaar inhoudelijk te motiveren.

Aan het bezwaar zijn termijnen verbonden. Deze kun je nalezen in het Examenreglement. Je kunt jouw bezwaar indienen via het onderstaande formulier

Bezwaarformulier

Alle bestanden worden op virussen gecontroleerd

Beroep

Indien je het niet eens bent met de afhandeling van jouw klacht of het oordeel van de examencommissie ten aanzien van jouw bezwaar, kun je in beroep gaan. Hiertoe dien je schriftelijk een beroep in te dienen bij de Complaints and Appeals Committee (beroepsinstantie) van IPMA-NL. Je dient het beroep inhoudelijk te motiveren. Jouw beroep stuur je naar het secretariaat van de Complaints and Appeals Commitee:

Secretariaat IPMA-NL
Lorentzlaan 3
3401 MX IJsselstein

Aan het beroep zijn kosten en termijnen verbonden. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt je in het Examenreglement van IPMA Certificering en in het Reglement Beroepsprocedure op de website van IPMA-NL.

Tarieven Bezwaar/Beroep

Aan bezwaar en beroep zijn kosten verbonden. Een overzicht vindt je hieronder. Indien jouw bezwaar toegewezen wordt ontvangt je jouw bezwaargeld retour.

Jouw bezwaarschrift, beroep of verzoek om herbeoordeling worden in behandeling genomen zodra de betaling binnen is.

Huidige Tarieven Prijs
Bezwaar/Beroep Theorie examen € 255,-
Bezwaar/Beroep Assessment € 760,-
Bezwaar Hercertificering € 455,-

* tarieven zijn exclusief 21% BTW