Groepsaanmelding

Meerdere medewerkers/cursisten tegelijkertijd examen laten doen? Geen probleem, dat regelen wij voor je. Wij faciliteren het examen van begin tot eind.

Alle theorie-examens kunnen middels een groepsexamen worden afgenomen. 

Groepsexamens zijn bij ons mogelijk vanaf zes kandidaten. In overleg met jou worden de locatie, datum en het tijdstip afgestemd.

Groepsexamens kunnen bij jou op kantoor (InCompany) of bij ons in Nieuwegein plaatsvinden. Op onze locatie kunnen maximaal 12 kandidaten tergelijkertijd examen doen. 

Tijdspad groepsexamen

Om een groepsexamen soepel te laten verlopen, houden wij de onderstaande planning aan.

6 weken voor het examen  

 • Datum, tijd en locatie staan vast.
 • Het aantal examenkandidaten is bekend.

4 weken voor het examen  

 • De deelnemerslijst is ingevuld en doorgestuurd naar IPMA Certificering.
 • IPMA Certificering maakt de factuur op aan de hand van de ingevulde gegevens in de deelnemerlijst. LET OP: Hoe eerder je de deelnemerlijst opstuurt, hoe eerder wij de factuur kunnen maken. Examenresultaten worden pas verstrekt nadat de factuur is betaald. 
 • Tot vier weken voor de examendatum kan het examen kosteloos worden verplaatst. Aan het annuleren van een examen zijn altijd kosten verbonden. Kijk hiervoor op onze pagina: annuleren en verplaatsen.
 • IPMA Certificering stuurt de kandidaat een uitnodiging voor het examen. Meestal gebeurt dit enkele dagen nadat de deelnemerslijst is ontvangen.

1 week voor het examen  

 • Alle kandidaten dienen het zelfassessment ingeleverd te hebben. Dit geldt alleen voor IPMA-D.
 • Indien er is gekozen voor een Incompany traject, dan dient bekend te zijn waar onze examinator kan parkeren en dient bekend te zijn wie de contactpersoon is ter plaatsen. Het is belangrijk dat we in geval van calamiteiten de contactpersoon kunnen bereiken. Daarom ontvangen we graag e-mailadres en telefoonnummer. 

Examenuitslag  

 • Binnen vier weken ontvangt de kandidaat de uitslag mits de factuur van het examen is voldaan. Bij IPMA-PMO ontvangt men de uitslag binnen twee werkdagen mits de factuur is voldaan. U als werkgever/opleider ontvangt tevens de uitslag mits de kandidaat hier toestemming voor heeft gegeven. De certificaten worden alleen naar de kandidaat verstuurd omdat dit een persoonlijk document betreft. 

Kosten

Kosten groepsexamen bij IPMA Certificering
Je betaalt het reguliere tarief maal het aantal kandidaten. Het regulier tarief per examen vind je op onze tarievenlijst. Op onze locatie kunnen maximaal 12 examenkandidaten tegelijktijd examen doen. 

Kosten Incompany examen (zelf gekozen locatie)
Je betaalt het reguliere tarief maal het aantal kandidaten. Het regulier tarief per examen vind je op onze tarievenlijst. Bij InCompany examens komen naast de reguliere kosten ook nog handelingskosten. Deze zijn afhankelijk van het aantal kandidaten. 

Aantal kandidaten Handelingskosten
11 of meer Reiskosten o.b.v. € 0,30 per gereden kilometer gerekend vanaf ons kantoor.
6 tot 10 € 750,-
minder dan 6 € 1250,-

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW.

Annuleren of verplaatsen
Wilt een kandidaat het examen annuleren of verplaatsen? Dan zijn hier mogelijk kosten aan verbonden. Deze kosten vind je hier: Annuleren en verplaatsen

De meest gestelde vragen over groepsexamens

Hier lees je de meest gestelde vragen rondom het groepsexamen. Heb je een vraag die hier niet wordt beantwoord? Neem dan contact contact met ons op. Wij zullen je dan zo snel mogelijk van de juiste informatie voorzien. 

Aanvraag

Hoe vraag ik een groepsexamen aan?  

Het gemakkelijkste is om eerst even telefonisch (088 3376330) contact te hebben. Op deze manier kunnen we alle wensen en mogelijkheden bespreken. Hierna zetten wij de gemaakte afspraken voor je op de e-mail.

UIteraard mag je ons ook altijd mailen: info@ipmacertificeren.nl

Hoe lever ik de gegevens van de deelnemers aan?  

Hiervoor dien je de deelnemerslijst in te vullen. Deze bestaat uit twee tabbladen. In het eerste tabblad vul je de facturatiegegevens in en in het tweede tabblad de kandidaat gegevens. 

 

Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt zodat we de kandidaten op de juiste manier in ons systeem kunnen zetten en aan het juiste examen kunnen koppelen. 

 

Mocht je problemen ervaren met het invullen, dan vragen wij je vriendelijk contact met ons op te nemen. We helpen je dan graag verder.

Waarom moet men voor IPMA D een Zelfassessment invullen?  

Het doel van het Zelfassessment is het reflecteren op je functioneren binnen projecten. Het Zelfassessment is een internationale verplichting en dient minimaal een week voor het examen te zijn ingevuld.

In het Zelfassessment geef je per competentie jouw scores op kennis, vaardigheid en ervaring. Bij elke competentie geef je een praktijkvoorbeeld van jouw ervaring. Gebruik voor het opstellen het sjabloon Zelfassessment. Je vindt dit document hiernaast.

Welke examens kunnen worden afgenomen als groepsexamen?  

Alle theorie examens:

 • IPMA-D (agile)
 • IPMA-C-theorie
 • IPMA-PMO

Kan het examen ook in een
andere taal worden afgelegd?  

De examens kunnen bij ons in het Nederlands en Engels worden afgelegd. Met uitzondering van IPMA-PMO. Deze is op dit moment alleen in het Nederlands beschikbaar. 

Locatie

Moet mijn locatie de beschikking hebben over internet?  

Nee. De examens worden op papier afgenomen. Op onze eigen locatie worden de examens wel digitaal afgenomen. 

Aan welke eisen moet de examenruimte voldoen?  

Hiervoor verwijs ik je graag naar onze voorwaarden. Deze zijn te vinden onder het kopje 'downloads' op deze pagina. 

 

Annuleren en of verplaatsen

Een deelnemer kan toch geen examen doen. Wat nu?  

Voor de kosten van het uitstellen of annuleren van een examen worden de standaard tarieven per kandidaat gerekend. De actuele kosten vindt je op onze website.

Dyslexie

Heeft iemand met dyslexie recht op extra tijd?  

Wanneer iemand dyslexie heeft, dan mogen wij 30 minuten extra tijd toekennen. Hiervoor hebben wij wel een dyslexie verklaring nodig. Deze kan gemaild worden naar info@ipmacertificeren.nl

 

Wij zullen zorgvuldig omgaan met deze vertrouwelijke informatie. 

Uitslag examen

Wanneer ontvangen de deelnemers de examen uitslag?  

De uitslag volgt binnen vier weken. De uitslag wordt per e-mail verstrekt. LET OP: De uitslag wordt alleen verstrekt wanneer de factuur is voldaan. Bij IPMA-D kandidaten dient ook het Zelfassessment ingeleverd te zijn. 

Ontvang ik als aanvrager ook de uitslag?  

Indien je dit wenst en de examenkandidaat toestemming heeft gegeven, dan mogen wij jou als aanvrager ook de uitslag verstrekken. Certificaten gaan altijd naar de kandidaat zelf. LET OP: De uitslag wordt alleen verstrekt wanneer de factuur is voldaan. Bij IPMA-D kandidaten dient ook het Zelfassessment ingeleverd te zijn. 

Interessante pagina's