Hercertificeren IPMA A, B en C

Hercertificeren - IPMA A, IPMA B (Agile) en IPMA C (Agile)

Hercertificeren is eenvoudiger en goedkoper dan het hele traject opnieuw afleggen. Je hoeft alleen aan te tonen dat je in de afgelopen 5 jaar jouw ervaring op peil hebt gehouden. Je hoeft niet opnieuw een examen of assessment af te leggen.

 • Hercertificeren kan tot zes maanden na het verlopen van jouw certificaat. Schrijf je dus tijdig in!
 • Hercertificeren kan alleen op het IPMA-niveau waar je een certificaat voor hebt.

Fases hercertificeren

Aanmelden hercertificering

Is jouw certificaat verlopen? Of ben je sinds jouw vorige certificering werkzaam als project-, programma- of portfoliomanager geweest in het domein waarop je bent gecertificeerd of een ander domein (bijvoorbeeld de laatste jaren ben je hoofdzakelijk actief geweest als programmamanager (voorheen projectmanager)? Dan is dit het moment om je in te schrijven voor hercertificering.

Op IPMA-A en IPMA-B niveau kun je hercertificeren met project,- programma- en portfolio ervaring. Voor IPMA-C is alleen hercertificering op projectmanagement mogelijk.

Kosten
Bekijk de tarieven

Geldigheid certificaat
5 jaar


Aanmelden

 

Hercertificeringseisen

Om in aanmerking te komen voor de hercertificering gelden er enkele eisen. 

IPMA-C  

 • Aantonen van minimaal 30 maanden in het leiden van (deel-) projecten op C-niveau (of hoger) sinds de datum van de laatste (her-) certificering.

 • Aantonen van minimaal 175 uur (35 uur/jaar) ‘overige projectmanagement-gerelateerde ervaring’ (OPG-ervaring) sinds de datum van de laatste (her-)certificering.

 • Wij gaan er daarbij van uit dat je in die 30 maanden of meer minimaal eenderde van jouw werktijd aan projecten hebt besteed, d.i. plm. 1500 uur of meer.

  Voorbeeld: Je wil hercertificeren op IPMA C-projectmanagement. Dan dien je minimaal 30 maanden ervaring aan te tonen met het leiden van projecten met een complexiteit op IPMA C-niveau (of hoger) (complexiteitsscore ≥ 16). Projecten die niet aan alle C-eisen (bijv. qua maanden, uren, medewerkers of complexiteit) voldoen tellen niet mee voor jouw ervaring.

IPMA-C-Agile  

 • Minimaal 30 maanden ervaring in het betreffende domein van (her)certificering.

 • Minimaal de helft van deze 30 maanden – 15 maanden of meer – ervaring op het te hercertificeren niveau én domein. de overige ervaring mag op maximaal één niveau lager en/of eventueel in andere domeinen.

 • Minimaal 175 uur – oftewel 35 uur per jaar – overige projectmanagement of Agile Leadership gerelateerde ervaring (OPG) na de datum van de laatste (her)certificering.

 • De complexiteitsscore voor IPMA-C dient > 16 te zijn.

IPMA-B en IPMA-A  

 • Je kunt hercertificeren op hetzelfde niveau waarop je bent gecertificeerd.

 • Je kunt hercertificeren in elke domein (projectmanagement, programmamanagement, portfolio-management, Agile), ongeacht het domein waarop je oorspronkelijk in bent gecertificeerd.
 • Aantonen van minimaal 30 maanden praktijkervaring in het leiden van projecten, resp. programma’s of portfolio’s, sinds de datum van de laatste (her-)certificering.

 • Minimaal de helft van deze 30 maanden (dus 15 maanden of meer) dien je ervaring aan te tonen op het te hercertificeren niveau en in het te hercertificeren domein (domein is projectmanagement, programmamanagement of portfoliomanagement); de overige ervaring mag op maximaal één niveau lager en/of eventueel in andere domeinen.

 • Aantonen van minimaal 175 uur (35 uur/jaar) ‘overige projectmanagement-gerelateerde ervaring’ (OPG-ervaring) sinds de datum van de laatste (her-)certificering.

 • Wij gaan er daarbij van uit dat je in die 30 maanden of meer ongeveer de helft van jouw werktijd aan projecten heeft besteed, d.i. plm. 2200 uur of meer. Je dient dit aan te tonen door het opnemen van voldoende projecten waaruit dit blijkt.

  Voorbeeld: Je wil hercertificeren op IPMA B-projectmanagement. Dan dien je minimaal 30 maanden ervaring aan te tonen met het leiden van projecten. Minimaal 15 maanden daarvan dienen projecten te zijn met een complexiteit op IPMA B-niveau of hoger (complexiteitsscore ≥ 25) en de resterende ervaring (tot een totaal van ≥ 30 maanden) dient minimaal op IPMA C-niveau te zijn geweest (complexiteitsscore ≥ 16).

IPMA-B-Agile  

 • Aantonen van minimaal 30 maanden praktijkervaring in het leiden van projecten, resp. programma’s of portfolio’s, sinds de datum van de laatste (her-)certificering.

 • Minimaal de helft van deze 30 maanden (dus 15 maanden of meer) dien je ervaring aan te tonen op het te hercertificeren niveau en in het te hercertificeren domein (domein is projectmanagement, programmamanagement of portfoliomanagement); de overige ervaring mag op maximaal één niveau lager en/of eventueel in andere domeinen.

 • Aantonen van minimaal 175 uur (35 uur/jaar) ‘overige projectmanagement-gerelateerde ervaring’ (OPG-ervaring) sinds de datum van de laatste (her-)certificering.

 • Wij gaan er daarbij van uit dat je in die 30 maanden of meer ongeveer de helft van jouw werktijd aan projecten heeft besteed, d.i. plm. 2200 uur of meer. Je dient dit aan te tonen door het opnemen van voldoende projecten waaruit dit blijkt.

  Voorbeeld: Je wil hercertificeren op IPMA B-projectmanagement. Dan dien je minimaal 30 maanden ervaring aan te tonen met het leiden van projecten. Minimaal 15 maanden daarvan dienen projecten te zijn met een complexiteit op IPMA B-niveau of hoger (complexiteitsscore ≥ 25) en de resterende ervaring (tot een totaal van ≥ 30 maanden) dient minimaal op IPMA C-niveau te zijn geweest (complexiteitsscore ≥ 16).

 • Minimaal 30 maanden ervaring in het betreffende domein van (her)certificering.

 • Minimaal de helft van deze 30 maanden – 15 maanden of meer – ervaring op het te hercertificeren niveau én domein. de overige ervaring mag op maximaal één niveau lager en/of eventueel in andere domeinen.

 • Minimaal 175 uur – oftewel 35 uur per jaar – overige projectmanagement of Agile Leadership gerelateerde ervaring (OPG) na de datum van de laatste (her)certificering.

 • De complexiteitsscore voor IPMA-B dient > 25 te zijn.

Fase 1: Invullen hercertificeringsdocument

In dit document lever je jouw werkervaringsmaanden aan, geef je jouw referenten op en geef je jouw projectgerelateerde activiteiten aan. Dit doe je aan de hand van het toelichtingen document. Download hieronder jouw documenten.

Fase 2: Referentenonderzoek

Via jouw account nodig je twee personen uit voor een referentenonderzoek. Vermeld de gegevens van twee personen die op de hoogte zijn van jouw ervaringen op het gebied van projectmanagement. Jouw opdrachtgever – liefst van project één - en jouw huidige leidinggevende. 

Deze referenten worden schriftelijk – via een korte online vragenlijst – gevraagd naar hun ervaringen en hun oordeel over jouw functioneren als projectmanager. Daarnaast kunnen deze referenten hierover telefonisch benaderd worden. Het telefoongesprek neemt meestal zo’n 5 á 10 minuten in beslag.

Fase 3: Uitslag & Certificaat

Nadat je jouw hercertificeringsdocument hebt geüpload en de referenten het referentenonderzoek hebben ingevuld, sturen wij de documenten naar de beoordelaar. Binnen vier weken ontvang je van ons bericht en bij een positief resultaat weer een certificaat voor vijf jaar.

Niet geslaagd? Dan kun je een herexamen afleggen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Interessante pagina's