Hercertificeren IPMA PMO en IPMA D + Agile

Hercertificeren IPMA D (Agile) en IPMA PMO

Hercertificeren is eenvoudiger en goedkoper dan het hele traject opnieuw afleggen. Je hoeft alleen aan te tonen dat je in de afgelopen 5 jaar jouw ervaring op peil hebt gehouden. Je hoeft niet opnieuw een examen of assessment af te leggen.

Lees ook over de hercertificeringservaring voor IPMA-D van projectprofessional Maria Baltussen.

  • Hercertificeren kan tot zes maanden na het verlopen van jouw certificaat. Schrijf je dus tijdig in!
  • Hercertificeren kan alleen op het IPMA-niveau waar je een certificaat voor hebt.

Hercertificering IPMA-D

Om in aanmerking te komen voor IPMA-D-hercertificering dien je aan te tonen dat je in de laatste 5 jaar (sinds jouw certificering) minimaal 270 uur hebt deelgenomen aan activiteiten waarmee je jouw projectmanagementvaardigheden op peil hebt gehouden. 

Kosten
Bekijk de tarieven

Geldigheid certificaat
5 jaar

 

Aanmelden

 

Hercertificeringsdocument  

In het hercertificeringsdocument vul je de activiteiten in waarmee je jouw projectvaardigheden op peil hebt gehouden. De projectgerelateerde activiteiten vallen uiteen in drie groepen

  1. Het volgen, bijwonen of geven van opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het spreken op congressen, schrijven van artikelen of boeken, adviseren van projectmanagers en/of organisaties, intervisiegroepen, uitvoeren van assessments op projecten,  begeleiden of beoordelen van projectmanagers, Alle activiteit dient een directe relatie met projectmanagement te hebben. Neem bij twijfel contact op met: info@ipmacertificeren.nl
  2. Het werken in en/of leiden van projecten. Elke unieke maand dat u projectervaring heeft opgedaan telt als 5 uur, met een maximum van 90 uur (18 maanden).
  3. Lidmaatschap IPMA-NL. Het gaat hierbij om het betaalde lidmaatschap van de vereniging IPMA-NL. Het lidmaatschap van IPMA-NL telt als 18 uur per heel jaar dat je lid was (of naar evenredigheid bij een deel van een jaar), met een maximum van 90 uur. Wij gaan er namelijk vanuit dat je periodiek lezingen, congressen e.d. bijwoont.

Wij adviseren je het toelichtingen document tijdens invullen van het hercertiferingsdocument te gebruiken. In dit document staat precies hoe je het document moet invullen. Beide documenten staan onderaan de pagina bij downloads.

Referentenonderzoek  

Via jouw account nodig je twee personen uit voor een referentenonderzoek. Vermeld de gegevens van twee personen die op de hoogte zijn van jouw ervaringen op het gebied van projectmanagement. Jouw opdrachtgever – liefst van project één - en jouw huidige leidinggevende. 

Deze referenten worden schriftelijk – via een korte online vragenlijst – gevraagd naar hun ervaringen en hun oordeel over jouw functioneren als projectmanager. Daarnaast kunnen deze referenten hierover telefonisch benaderd worden. Het telefoongesprek neemt meestal zo’n 5 á 10 minuten in beslag.

Beoordeling  

Nadat je jouw hercertificeringsdocument hebt geüpload en de referenten het referentenonderzoek hebben ingevuld, sturen wij de documenten naar de beoordelaar. Binnen vier weken ontvang je van ons bericht en bij een positief resultaat weer een certificaat voor vijf jaar.

Niet geslaagd? Dan kun je een herexamen afleggen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Hercertificering IPMA PMO

Om in aanmerking te komen voor IPMA-PMO-hercertificering dien je aan te tonen dat je in de laatste 5 jaar (sinds jouw certificering) minimaal 175 uur hebt deelgenomen aan activiteiten waarmee je jouw PMO en project(management)vaardigheden op peil hebt gehouden. 

Kosten
Bekijk de tarieven

Geldigheid certificaat
5 jaar

 

Aanmelden

 

Hercertificeringsdocument  

In het hercertificeringsdocument vul je de activiteiten in waarmee je jouw projectvaardigheden op peil hebt gehouden. De projectgerelateerde activiteiten vallen uiteen in drie groepen

  1. Het volgen, bijwonen of geven van opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het spreken op congressen, schrijven van artikelen of boeken, adviseren van projectmanagers en/of organisaties, intervisiegroepen, uitvoeren van assessments op projecten,  begeleiden of beoordelen van projectmanagers, Alle activiteit dient een directe relatie met projectmanagement te hebben. Neem bij twijfel contact op met: info@ipmacertificeren.nl
  2. Het werken in en/of leiden van projecten. Elke unieke maand dat u projectervaring heeft opgedaan telt als 5 uur, met een maximum van 90 uur (18 maanden).
  3. Lidmaatschap IPMA-NL. Het gaat hierbij om het betaalde lidmaatschap van de vereniging IPMA-NL. Het lidmaatschap van IPMA-NL telt als 18 uur per heel jaar dat je lid was (of naar evenredigheid bij een deel van een jaar), met een maximum van 90 uur. Wij gaan er namelijk vanuit dat je periodiek lezingen, congressen e.d. bijwoont.

Wij adviseren je het toelichtingen document tijdens invullen van het hercertiferingsdocument te gebruiken. In dit document staat precies hoe je het document moet invullen. Beide documenten staan onderaan de pagina bij downloads.

Referentenonderzoek  

Via jouw account nodig je twee personen uit voor een referentenonderzoek. Vermeld de gegevens van twee personen die op de hoogte zijn van jouw ervaringen op het gebied van projectmanagement. Jouw opdrachtgever – liefst van project één - en jouw huidige leidinggevende. 

Deze referenten worden schriftelijk – via een korte online vragenlijst – gevraagd naar hun ervaringen en hun oordeel over jouw functioneren als projectmanager. Daarnaast kunnen deze referenten hierover telefonisch benaderd worden. Het telefoongesprek neemt meestal zo’n 5 á 10 minuten in beslag.

Beoordeling  

Nadat je jouw hercertificeringsdocument hebt geüpload en de referenten het referentenonderzoek hebben ingevuld, sturen wij de documenten naar de beoordelaar. Binnen vier weken ontvang je van ons bericht en bij een positief resultaat weer een certificaat voor vijf jaar.

Niet geslaagd? Dan kun je een herexamen afleggen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Interessante pagina's