IPMA B

IPMA B - Certificaat

Dit certificaat is bestemd voor de ervaren professional. Met een IPMA-B-certificaat bewijs je complexe projecten, programma’s of portfolio’s zelfstandig te kunnen leiden

Toelatingseisen

Jazeker, bekijk ze hieronder.

Het gehele traject dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond. Certificeren op IPMA B-niveau kan op drie domeinen: project-, programma- en portfoliomanagement.

Examen
Inleverexamen + Mondeling

Geldigheid certificaat
5 jaar

Kosten
Bekijk de tarieven

Annuleren en/of omboeken
Klik hier voor de voorwaarden

 

Aanmelden

IPMA B

FASES IPMA B

Fase 1: Beoordeling toelaatbaarheid

Je start met het inleveren van het Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment.

Nadat alle documenten positief zijn beoordeeld op de ingangseisen voor IPMA-level-B, vindt er een eindbeoordeling plaats door twee assessoren. Zij bepalen of je door mag naar fase 2. Je ontvangt binnen drie weken de uitslag en eventuele feedback voor jouw verdere traject. Bij een positieve uitslag kun je verder naar fase 2.

Ervaringsdocument  

In het Ervaringsdocument omschrijf je jouw opleidingen, cursussen en werkervaring en geef je vier referenten op die betrokken zijn geweest bij jouw projecten. Je beschrijft de projecten waarmee je aantoont aan de ervaringseisen voor IPMA level B te voldoen, en geef je het complexiteitsniveau van elk van deze projecten aan. Gebruik voor het opstellen het sjabloon Ervaringsdocument. Je vindt dit document bij hiernaast. 

 

Wij controleren jouw document op de toelatingseisen. Nadat jouw document is goedgekeurd, is het aan jou om het interview te plannen en de Managementsamenvatting en het Zelfassessment in te leveren.

Managementsamenvatting  

In de Managementsamenvatting geeft je achtergrondinformatie over de organisatie waar je projecten uitvoert en geef je een beschrijving over de projecten een, twee en drie die je in het Ervaringsdocument hebt ingevuld. Indien je één of twee projecten in het Ervaringsdocument hebt beschreven, is het voldoende alleen deze te beschrijven.

 

Gebruik voor het opstellen het sjabloon Managementsamenvatting. Je vindt dit document hiernaast. Lever dit document uiterlijk vier weken voor de interviewdatum in.

Zelfassessment  

In het Zelfassessment geef je per competentie jouw scores op kennis, vaardigheid en ervaring. Bij elke competentie geef je een praktijkvoorbeeld van jouw ervaring. Gebruik voor het opstellen het sjabloon Zelfassessment. Je vindt dit document hiernaast.

Fase 2: Theorie examen

Het theorie-examen vindt plaats nadat Fase 1 met succes is afgerond. Je kunt het examen mondeling of schriftelijk afleggen. Je kunt in jouw account aangeven op welke manier je het theorie-examen wil afleggen.

Mondeling
Wanneer je kiest voor het mondeling-theorie-examen gaan wij op zoek naar de juiste assessoren en zullen wij je per e-mail benaderen om een voorstel te doen voor een examendatum. Het mondeling-theorie-examen zal online plaatsvinden via Zoom of Teams. Zodra je dit examen hebt behaald, ga je verder naar fase 3. 

LET OP - Ingeschreven voor 1 augustus 2022?
Het mondeling-theorie-examen vindt voorafgaand aan het assessment plaats. Je hoeft dus maar een keer naar ons kantoor te komen en krijgt direct de uitslag. De nadruk in het gesprek ligt op het toepassen van jouw kennis.

Schriftelijk
Het schriftelijk-theorie-examen bestaat uit open vragen en duurt 3 uur. Het is een open boek examen, dus je mag studiemateriaal gebruiken. Zodra je dit examen hebt behaald, ga je verder naar fase 3. 

U mag meenemen naar het examen:

  • Simpele rekenmachine
  • Iets te eten
  • boek (openboek examen)
  • Iets te drinken
  • Eventueel een eigen pen

    Overige hulpmiddelen worden op de examenlocatie uitgereikt. Ook kladpapier krijgt u van ons

Opleiding
Wij bieden geen opleidingen aan. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA-Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Bekijk ook de tevredenheid per opleider. 

Fase 3: Referentieonderzoek & Rapport

Referentenonderzoek
In het referentenonderzoek word je door vier personen beoordeeld op jouw functioneren. De referenten zijn de opdrachtgever, de leidinggevende en twee teamleden. Alle referenten krijgen dezelfde vragen voorgelegd om een goede vergelijking te kunnen maken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt tijdens het assessment.

Rapport
In het rapport geef je een uitgebreide beschrijving van project één. In het rapport beschrijf je de achtergrond van het project, jouw uitdagingen in het project en een terugblik op jouw functioneren. Het rapport heeft een voorgeschreven structuur. Je gebruikt hiervoor het sjabloon dat voor jou van toepassing is (project, programma of portfolio). In de Toelichting invulinstructie lees je precies wat je dient te vermelden. 

 

  Projectrapport

  Programmarapport

  Portfoliorapport

  Invulinstructie project

  Invulinstructie programma en portfolio

 

Fase 4: Assessmentinterview

Het assessment is een interview van twee uur met twee assessoren. In onderling overleg wordt een datum en tijdstip vastgesteld. Jouw competenties worden getoetst aan de hand van de ingeleverde documentatie.

Fase 5: Uitslag + Certificaat

De uitslag
Na het afronden van het interview bepalen de assessoren of zij je voordragen voor certificering. Bij een positief resultaat overhandigen onze assessoren direct het certificaat. Als je het leuk vindt maken wij ook een foto van dit bijzondere moment. Je ontvangt het certificaat ook per e-mail.

Met een IPMA B-certificaat mag je jezelf officieel Certified Senior Project Manager noemen. Het IPMA B-certificaat is vijf jaar geldig en kan daarna, na aantonen van voldoende ervaring, steeds met vijf jaar worden verlengd. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het internationale IPMA Register. Het register wordt maandelijks ge-update.

Niet geslaagd? Dan kun je een herexamen afleggen. Hier zijn kosten aan verbonden.

IPMA NL Lidmaatschap
Bij het behalen van jouw IPMA-B-certificaat ontvang je een gratis lidmaatschap, voor de duur van één jaar van IPMA-Nederland (IPMA-NL) de beroepsvereniging voor projectmanagement. Je ontvangt hiervoor een kortingscode wanneer je jouw certificaat krijgt toegestuurd. De kortingscode is drie maanden geldig, is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen te gebruiken voor het IPMA-NL lidmaatschap. Lees hier meer over de waarde van het IPMA-NL lidmaatschap. 

Interessante pagina's