IPMA A Banner

IPMA A - Certificaat

Dit certificaat is bestemd voor de zeer ervaren professional. Met het IPMA A-certificaat bewijs je complexe projecten, programma’s of portfolio’s zelfstandig te kunnen leiden. Je treedt hiermee toe tot een exclusief gezelschap.

Toelatingseisen

Jazeker, bekijk ze hieronder.

Het gehele traject dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond. Certificeren op IPMA-A-niveau kan op drie domeinen: project-, programma- en portfoliomanagement.

Examen
Inleverexamen + Mondeling

Geldigheid certificaat
5 jaar

Kosten
Bekijk de tarieven

Annuleren en/of omboeken
Klik hier voor de voorwaarden

 

Aanmelden

IPMA A

FASES IPMA A

Fase 0: Aanmelden

Je meld je aan via onze portal. Log in met jouw gegevens of maak een account aan.

Wij bieden geen begeleiding aan. Begeleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Bekijk ook de tevredenheid per opleider. 

Fase 1: Intakegesprek op basis van eigen documentatie

Na aanmelding volgt een intakegesprek met een assessor. Dit gesprek is op basis van jouw eigen documentatie. Op basis van dit gesprek beoordelen we of IPMA-A het juiste traject is voor jou.

Fase 2: Beoordeling toelaatbaarheid

Je start met het inleveren van het Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment.

Nadat de drie documenten positief zijn beoordeeld op de ingangseisen voor IPMA-level-A, vindt er een eindbeoordeling plaats door twee assessoren. Zij bepalen of je door mag naar fase 2. Je ontvangt binnen drie weken de uitslag en eventuele feedback voor jouw verdere traject. Bij een positieve uitslag kun je verder naar fase 2.

Ervaringsdocument  

In het Ervaringsdocument omschrijf je jouw opleidingen, cursussen en werkervaring en geef je vier referenten op die betrokken zijn geweest bij jouw projecten. Je beschrijft de projecten waarmee je aantoont aan de ervaringseisen voor IPMA level A te voldoen, en geef je het complexiteitsniveau van elk van deze projecten aan. Gebruik voor het opstellen het sjabloon Ervaringsdocument. Je vindt dit document hiernaast.

Wij controleren jouw document op de toelatingseisen. Nadat jouw document is goedgekeurd, is het aan jou om het interview te plannen en de Managementsamenvatting in te leveren.

Managementsamenvatting  

In de Managementsamenvatting geeft je achtergrondinformatie over de organisatie waar je projecten uitvoert en geef je een beschrijving over de projecten een, twee en drie die je in het Ervaringsdocument hebt ingevuld. Indien je één of twee projecten in het Ervaringsdocument hebt beschreven, is het voldoende alleen deze te beschrijven.

Zelfassessment  

In het Zelfassessment geef je per competentie jouw scores op kennis, vaardigheid en ervaring. Bij elke competentie geef je een praktijkvoorbeeld van jouw ervaring. Gebruik het sjabloon Zelfassessment project-, programma- of portfoliomanagement.

Fase 3: Referentenonderzoek + Rapport

Referentenonderzoek
In het referentenonderzoek word je door vier personen beoordeeld op jouw functioneren. De referenten zijn de opdrachtgever, de leidinggevende en twee teamleden. Alle referenten krijgen dezelfde vragen voorgelegd om een goede vergelijking te kunnen maken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt tijdens het assessment.

Rapport
In het rapport geef je een uitgebreide beschrijving van project één. In het rapport beschrijf je de achtergrond van het project, jouw uitdagingen in het project en een terugblik op jouw functioneren. Het rapport heeft een voorgeschreven structuur. Je gebruikt hiervoor het sjabloon dat voor jou van toepassing is (project, programma of portfolio). In de Toelichting invulinstructie lees je precies wat je dient te vermelden.

  Projectrapport

  Programmarapport

  Portfoliorapport

  Invulinstructie project 

  Invulinstructie programma en portfolio

 

Fase 4: Assessmentinterview

Het assessment is een interview van twee uur met twee assessoren. In onderling overleg wordt een datum en tijdstip vastgesteld. Jouw competenties worden getoetst aan de hand van de ingeleverde documentatie.

Fase 5: Uitslag + Certificaat

De uitslag
Na het afronden van het interview bepalen de assessoren of zij je voordragen voor certificering. Bij een positief resultaat overhandigen onze assessoren direct het certificaat. Als je het leuk vindt maken wij ook een foto van dit bijzondere moment. Je ontvangt het certificaat ook per e-mail.

Met een IPMA A-certificaat mag je jezelf officieel Certified Project Director noemen. Het IPMA A-certificaat is vijf jaar geldig en kan daarna, na aantonen van voldoende ervaring, steeds met vijf jaar worden verlengd. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het internationale IPMA Register. Het register wordt maandelijks ge-update.

Niet geslaagd? Dan kun je een herexamen afleggen. Hier zijn kosten aan verbonden.

Lidmaatschap IPMA NL
Bij het behalen van jouw IPMA-A-certificaat ontvang je een gratis lidmaatschap, voor de duur van één jaar van IPMA-Nederland (IPMA-NL) de beroepsvereniging voor projectmanagement. Je ontvangt hiervoor een kortingscode wanneer je jouw certificaat krijgt toegestuurd.De kortingscode is drie maanden geldig, is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen te gebruiken voor het IPMA-NL lidmaatschap. Lees hier meer over de waarde van het IPMA-NL lidmaatschap. 

Interessante pagina's