IPMA B PMO

IPMA-B-PMO

Dit certificaat is bestemd voor de ervaren PMO professional. Met een IPMA-PMO-B certificaat bewijs je de PMO functie in een complexe omgeving in te kunnen richten en aan te kunnen sturen. Het gehele traject dient binnen 18 maanden na aanmelding te worden afgerond. 

Examen
Inleverexamen + Mondeling

Geldigheid certificaat
5 jaar

Kosten
Bekijk de tarieven

Annuleren en/of omboeken
Klik hier voor de voorwaarden

 

Aanmelden

 

Toelatingseisen

  • De referentie initiatieven voor een IPMA-B-PMO kandidaat moeten een periode van minimaal 60 maanden beslaan en in de afgelopen 8 jaar hebben plaats gevonden.
  • Een IPMA-B-PMO kandidaat moet in die jaren minimaal 60 maanden minimaal 0,7 FTE actief zijn geweest als PMO-er.
  • Het complexiteitsniveau van de referentie PPP initiatieven moet minimaal B zijn, en bij voorkeur ondersteunend zijn geweest aan zowel projecten, programma's als portfolio management. Een referentie op A niveau (programma, portfolio) is gewenst
  • Een IPMA-B-PMO kandidaat moet aantoonbaar het nut en de noodzaak (toegevoegde waarde) van een PMO hebben kunnen uitleggen en verdedigen op minimaal het niveau van de directie binnen een organisatie
IPMA B

FASES IPMA PMO B

Fase 1: Beoordeling toelaatbaarheid

Je start met het inleveren van het Ervaringsdocument, Managementsamenvatting en Zelfassessment.

Nadat alle documenten positief zijn beoordeeld op de ingangseisen voor IPMA-PMO-B, vindt er een eindbeoordeling plaats door twee assessoren. Zij bepalen of je door mag naar fase 2. Je ontvangt binnen drie weken de uitslag en eventuele feedback voor jouw verdere traject. Bij een positieve uitslag kun je verder naar fase 2.

Korte uitleg onderdelen

Ervaringsdocument  

Managementsamenvatting  

Zelfassessment  

Fase 2: Theorie examen

Het theorie-examen vindt plaats nadat Fase 1 met succes is afgerond. Het examen is mondeling en vindt plaats via Teams. Samen met jou en jouw assesorren plannen we een geschikt moment. 

Bij het examen mag u gebruiken:

  • Lesmateriaal van uw opleider
  • PMO Examengids

Opleiding
Wij bieden geen opleidingen aan. Opleiden en examineren gebeurt gescheiden om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid volledig te garanderen. Brancheorganisatie IPMA-Nederland biedt een overzicht van opleiders met het IPMA-keurmerk. Deze staan onderaan de website van IPMA-NL. Bekijk ook de tevredenheid per opleider. 

Liever een handzaam boekje waarin de competenties, eindtermen, leerdoelen en leerstofop een heldere wijze aan elkaar zijn gekoppeld en uitgelegd?
Bestel dan de Examengids PMO-ICB4. Of download gratis H1&H2.

  H1&2 Examengids

Fase 3: Referentieonderzoek & Rapport

Referentenonderzoek
In het referentenonderzoek word je door vier personen beoordeeld op jouw functioneren. De referenten zijn de opdrachtgever, de leidinggevende en twee teamleden. Alle referenten krijgen dezelfde vragen voorgelegd om een goede vergelijking te kunnen maken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt tijdens het assessment.

Rapport
In het rapport geef je een uitgebreide beschrijving van project één. In het rapport beschrijf je de achtergrond van het project, jouw uitdagingen in het project en een terugblik op jouw functioneren. Gebruik ook voor dit document weer het document: toelichting + invulinstructie 

   Projectrapport

Fase 4: Assessmentinterview

Het assessment is een interview van twee uur met twee assessoren. In onderling overleg wordt een datum en tijdstip vastgesteld. Jouw competenties worden getoetst aan de hand van de ingeleverde documentatie.

Fase 5: Uitslag + Certificaat

De uitslag
Na het afronden van het interview bepalen de assessoren of zij je voordragen voor certificering. Bij een positief resultaat overhandigen onze assessoren direct het certificaat. Als je het leuk vindt maken wij ook een foto van dit bijzondere moment. Je ontvangt het certificaat ook per e-mail.

Het IPMA-PMO-B-certificaat is vijf jaar geldig en kan daarna, na aantonen van voldoende ervaring, steeds met vijf jaar worden verlengd. Geslaagde kandidaten worden opgenomen in het internationale IPMA Register. Het register wordt maandelijks ge-update. Niet geslaagd? Dan kun je opnieuw examen afleggen. Hier zijn kosten aan verbonden.

IPMA NL Lidmaatschap
Bij het behalen van jouw IPMA-PMO-B-certificaat ontvang je een gratis lidmaatschap, voor de duur van één jaar van IPMA-Nederland (IPMA-NL) de beroepsvereniging voor projectmanagement. Je ontvangt hiervoor een kortingscode wanneer je jouw certificaat krijgt toegestuurd. De kortingscode is drie maanden geldig, is persoonlijk, niet overdraagbaar en alleen te gebruiken voor het IPMA-NL lidmaatschap. Lees hier meer over de waarde van het IPMA-NL lidmaatschap. 

Interessante pagina's